Ny forening for digitale bureauer skaber forundring

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den nye forening vil bl.a. arbejde med guidelines for udbud – men de eksisterer allerede i DRRB-regi. Den nye forening hævder dog at tænke bredere.

En ny forening for bureauer har set verden. Det drejer sig om ADDA, Association of Danish Digital Agencies, der er etableret som en del af Huset Markedsføring.

Den nye formand er Søren Pommer fra Verticportals og når han skal nævne noget, som foreningen skal arbejde med, så bliver det bl.a. guidelines for udbud. Det er dog endnu ikke klarlagt, om det skal være offentlige udbud eller private udbud – eller begge dele.

“Men som udgangspunkt vil det nok blive det hele,” siger Søren Pommer.

Spørgsmålet er dog så, hvordan det arbejde kommer til at hænge sammen med allerede eksisterede guidelines fra først og fremmest Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening. Her har man arbejdet med det i årevis, og når det gælder offentlige udbud har DRRB allerede været gennem den juridiske proces for at sikre, at guidelines holder sig inden for lovgivningen.

DRRB har f.eks. også fået placeret deres guidelines på offentlige sites. Så når ADDA vil til at arbejde med guidelines, kommer det let til at ligne en proces, hvor man skal genopfinde den dybe tallerken?

“Det digitale område er mere teknologisk drevet. Der er en række forhold, som ikke er dækket af eksisterende guidelines, og det er det, vi kan tilføre,” siger Søren Pommer – men tilføjer dog, at det godt kan være, at digitale guidelines skal samstemmes med andre.

Det er DRRBs formand, Mona Juul ganske enig i. Hun har studset lidt over, at den nye forening vil arbejde med guidelines.

“Hvis det er et fagligt fællesskab så tillykke og velkommen. Hvis det er en interesseorganisation, så burde vi nok tale sammen – og arbejde med guidelines bevæger sig en del over mod interesseorganisationen,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Kommunikation er kommunikation, og der er ingen grund til at forvirre kunderne mere end nødvendigt. At der kan være særlige forhold omkring det digitale, er der ikke noget usædvanligt i. Det er der f.eks. også omkring grafisk produktion og filmproduktion. Det mest naturlige er at tænke de særlige forhold ind omkring helheden,” siger Mona Juul.

Det er ellers også en mere helhedsorienteret tænkning, Søren Pommer taler om. Blot ser han den nye forening som eksponent for en mere helhedsorienteret i tænkning i forhold til en forening for reklamebureauer.

“Vi er ikke reklame-fokuserede og arbejder med andre kontaktpunkter og ser det digitale meget bredere i forhold til virksomhederne,” siger Søren Pommer.

Men ville det så ikke være mere helhedstænkning at gå sammen med andre bureautyper i stedet for at etablere en alternativ forening?

“Der kan være forskellige interesser, og nogen gange handler de mere om at etablere det bestående end at tænke nyt,” siger Søren Pommer.

ADDA har formelt egen bestyrelse, men er tilknyttet Huset Markedsføring gennem en samarbejdsaftale, og det er også her, sekretariatet er placeret.

Bestyrelsen består af:

Søren Pommer, VerticPortals, Joacim Jeppesen, Valtech, Anders Uttrup, Creuna (Creuna er i øvrigt nyt medlem af DRRB og bureauets nye adm. dr. er med i DRRBs bestyrelse), Mikkel Jespersen, 1508, Steen Enegaard, Deducta (han sidder også i Huset Markedsførings bestyrelse), Rikke Clausen, Magnetix, Claus Sølvsteen, Peytz & Co og Kristoffer Ewald fra Guava. Suppleanter er Steffen Blauenfeldt Otkjær, DIS/Play, og Bettina Sherain, TripleLBI.