Ny fusion på vej i People Group

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Denne gang gælder det en sammenlægning af DialoguePeople og NetPeople – under ledelse af Morten Hershøj fra DialoguePeople, erfarer Bureaubiz.

People Group er ved at lægge DialoguePeople og NetPeople sammen under ledelse af DialoguePeople’s direktør, Morten Hershøj.

Samtidig er et nyt selskab under stiftelse under ledelse af NetPeople’s direktør, Jannik Liedner – muligvis i en alliance med People Group.

Det er der i hvert fald vedholdende rygter om. Men Jan Duckert fra People Group har ikke svaret på Bureaubiz’ henvendelse, og det har også været umuligt at få fat i Jannik Liedner, hvorfor disse oplysninger er ubekræftede.

Rygterne siger, at NetPeople lægges ind under DialoguePeople, men de siger samtidig, at ingen eller kun få medarbejdere flytter med. Det kan dog være begrundet i, at det er Wibroe Duckert & Partners, der overtager flere af NetPeoples kompetencer.

Til gengæld skulle et nyt selskab været under stiftelse med navnet Lifted – altså ikke umiddelbart et People-selskab. Men altså muligvis i en eller anden alliance med People Group.

Der skulle være tale om et selskab under ledelse af Jannik Liedner og med medarbejdere fra NetPeople.

Den præcise konstruktion og flytning af medarbejdere til det ene eller andet står selvfølgelig usikker, når det ikke har kunnet lade sig gøre at få kommentarer. Men rygterne om sammenlægningen af NetPeople og DialoguePeople vurderes som troværdige.

NetPeople har været et stærkt brand inden for digitale bureauer, men er blevet presset mere og mere af udviklingen inden for gruppen.

Der er flyttet arbejde til Wibroe, Duckert & Partners – som samtidig har flyttet omsætning til DialoguePeople.

Der er da heller ingen tvivl om, at snitfladerne mellem dialog og digital er meget betydelige, og at der således kan være tale om en logisk udvikling.

“Vi har tidligere arbejdet med mange indgange til kunderne i gruppen, men det betød, at vi ind imellem sad mange mennesker med om bordet. Vi vil gerne være mere effektive i gruppen og samtidig, så er det digitale mere og mere integreret alle steder. Derfor er det en logisk udvikling, der samlet styrker gruppens konkurrenceevne,” sagde Jannik Liedner i juni til Bureaubiz og tilføjede, at lønsomheden i NetPeople var øget i 2009.

Nøgletal for NetPeople

  • Bruttoavance 16,741 mio. kr. -38 pct.
  • Resultat af primær drift +1,735 mio. kr. -15,1 pct.
  • Antal ansatte 20 (30)