Ny kreativ direktør til Umwelt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den nye kreative direktør overtager ledelsen af den kreative afdeling, mens den hidtidige træder et skridt til siden og fokuserer på udvikling af anderledes kreative ideer.

Det er ikke meget over end en måned siden, at Umwelt gik på jagt efter en ny kreativ direktør. Det skete i forbindelse med en generel oprustning, og planen var et finde en kreativ direktør til at supplere den hidtidige på posten, Peter Dalgas.

Det er gået stærkt med at finde den nye, og samtidig ændrer man lidt på rollefordelingerne.

Den nye kreative direktør er Rasmus Laumann, der kommer fra Hjaltelin Stahl og tidligere har været hos Wibroe, Duckert & Partners.

Rasmus Laumann får det overordnede ansvar for den kreative afdeling med 16 mand. Herunder ideudvikling, præsentation og finish godkendelse.

Peter Dalgas viger således pladsen som chef for den kreative afdeling for at kunne fokusere mere målrettet på at udvikle efterspørgslen af løsninger, hvor koncept og strategi integreres i blandt andet branded utilities. Han taler dog ikke selv om at træde et skridt tilbage.

“Jeg vil mere sige et skridt til siden. Jeg er fortsat partner og medlem af ledelsen. Men vi vurderede, at det ville være en forkert løsning at dele ledelsen. Det ville risikere at forvirre mere end at gavne, og i den sammenhæng vurderede vi, at Rasmus ville være den bedste til at håndtere den daglige ledelse,” siger Peter Dalgas.

Han vil i stedet fokusere mere målrettet på at udvikle efterspørgslen af løsninger, hvor koncept og strategi integreres i blandt andet branded utilities.

”Flere af vores kunder har set både lyset og ikke mindst konkrete resultater af en sådan tankegang, hvilket betyder, at jeg fremover helliger mere af min tid i ydelser af den karakter i et tættere kundesamarbejde. Det er en anderledes kreativitet, som kan handle om f.eks. produktudvikling, salgs- og rådgivningsværktøjer – men det er også processer, der kræver at man er meget på hos kunderne, hvis det skal lykkes. og det får jeg mere tid til nu,” siger Peter Dalgas.

Rasmus Laumann tiltræder allerede efter påske. At det kan lade sig gøre, skyldes at han hos Hjaltelin Stahl arbejdede med Telia, og derfor var han en af dem, der blev opsagt, da bureauet mistede Telia.

”Umwelt er meget ambitiøse og har en rigtig spændende kundeliste – og så mener jeg at de har en god størrelse med 35 mand. Det er en udbredt misforståelse at tro, at man skal være over 60 mand for at kunne betjene store kunder. Det handler udelukkende om at have de rigtige folk ansat og om at være hurtige til at rykke og omstille sig,” siger Rasmus Lauman.

Umwelt er i gang med at gennemføre en strategisk optimering af selskabet. I første omgang  har bureauet overstået opkøb af det digitale bureau Fonqi A/S og fået integreret de digitale ydelser i Umwelt. Nu fortsætter  vækststrategien med besættelsen af en række nøglepositioner.