Ny lov skal gøre op med gyselige udbud

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Grænserne for, hvornår offentlige arbejder skal i udbud sættes op. Desuden skal der være et rimeligt forhold mellem udbuds-størrelse og transaktionsomkostninger.

Er du til gysere, så er den nye udbudslov dårligt nyt. For de bureauer, der gerne vil udføre arbejde for det offentlige, og gerne vil have mere rimelige forhold, lover loven imidlertid godt.

For formålet er bl.a. at fjerne udbudskravet for de mindre opgaver og sikre et fornuftigt forhold mellem udbuddets størrelse og bureauernes udgifter ved at deltage.

Dermed fjernes grundlaget for mange af de gyselige udbud, som Bureaubiz løbende har omtalt i sine snart otte år.

Samtidig vil en ny kampagne, UdbudsTjek, holde de offentlige indkøbere af bl.a. bureau-ydelser i ørerne – og i hånden.

Højere beløbsgrænser

Den 1. januar blev Udbudsloven vedtaget, og det er godt nyt for bl.a. bureauer, vurderer Kirsten Alkjærsig, der er fagleder hos DI Videnrådgiverne:

”Vi har nu en enestående mulighed for – én gang for alle – at få gjort op med de høje transaktionsomkostninger i offentlige indkøb af rådgiverydelser. De samlede transaktionsomkostninger for både tilbudsgivere og ordregiver bør max. udgøre 10 pct. af kontraktsummen.”

Små indkøb skal ikke længere i udbud eller annonceres – og små indkøb er under 1.558.409 kr. for kommuner og regioner og 1.006.628 kr. for staten.

”Udbud om mindre budgetter er erstattet af en såkaldt markedsafdækning. Det kunne være erfaringer fra tidligere indkøb, at ringe rundt og få vurderet markedet eller 2-3 tilbud frem for et åbent udbud,” siger Kirsten Alkjærsig.

Og når en opgave er så stor, at den skal i udbud, så skal bureauer og andre tilbudsgiveres indsats stå i fornuftigt forhold til opgavens størrelse.

”Vi har fået knæsat proportionalitet som et centralt begreb i den nye lov. Og det er glædeligt,” siger Kirsten Alkjærsig.

Kampagne for UdbudsTjek

DI Videnrådgiverne er glade for den nye lov, men ikke lalleglade. Af samme grund har man – sammen med rådgiver-foreninger blandt arkitekter, ingeniører og management – lanceret kampagnen UdbudsTjek.

”Vi vil overvåge offentlige indkøb af rådgiverydelser. Vi vil fremhæve de gode eksempler og påtale konkrete indkøb med høje transaktionsomkostninger. Blandt vores medlemmer er advokater og konsulenter, der rådgiver kommuner, regioner og staten om indkøb – og dem vil vi informere om de nye muligheder,” siger Kirsten Alkjærsig.

Endnu har der ikke været et udbud, der er kørt igennem fra start til slut under den nye lov. At der er behov for nye regler, understreges af et gyseligt eksempel fra slutningen af 2015.

En af de seneste gysere

En statslig myndighed ønskede – for max. 950.000 kr. – en kommunikationskampagne, hvor tilbudsgiveren skulle skabe ”en stærk, original og nyskabende fortælling.”

20 bureauer afgav tilbud, og med et forventet ressourceforbrug pr. tilbud på 100.000 kr. var tilbudsgivernes udbudsomkostninger på i alt 2 mio. kr. Læg hertil indkøbers udgifter til at udforme udbudsmateriale og evaluere tilbud.

”De samlede transaktionsomkostninger er dermed mere end dobbelt så høje som kontraktværdien. Det er et samfundsøkonomisk spild,” siger Kirsten Alkjærsig.

Kreativitet & Kommunikation har også haft fokus på transaktionsomkostninger og har tidligere påpeget, at det også er kostbart for udbudsgiver. Gyselige udbud er så at sige Loselose frem for Winwin.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte for nylig en vejledning om udbudsreglerne – den kan ses her.