Ny organisation skal styrke Grundfos markedsføring

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Opgør med siloer: Fem forskellige marketing-organisationer er lagt sammen til en. Målet er mere og bedre markedsføring for de samme ressourcer.

Grundfos’ nye koncernchef, Mads Nipper, har mange store opgaver. En af dem er, at koncernen skal være bedre til at tjene penge, og det indebærer bl.a., at man skal være mere fokuseret og effektiv.

Det gælder også markedsføringen, og derfor er der en klar overskrift på den nye organisation, der er blevet etableret. Den skal evne at styrke og forbedre Grundfos’ markedsføring uden brug af flere ressourcer.

Første skridt var etableringen af en samlet marketing-organisation ud fra de fem hidtidige marketingfunktioner. I spidsen er sat Morten Bach Jensen, der blev ansat første gang hos Grundfos i 1997. Afdelingen rummer omkring 100 medarbejdere, og han har samlet et lederteam på fem omkring sig, der illustrerer, hvordan den nye organisation markerer et opgør med silo-tænkning. De fem er:

  • Rasmus Christian Andersen – commercial excellence
  • Jacob Fibiger Jensen – channel marketing
  • Gitte Søe – branding
  • Thomas Koldbæk – customer insight
  • Jesper Olesen – pricing

“Vi har samlet vores organisation for at undgå at bruge ressourcer på dobbelt-funktioner. Men samtidig får vi også samlet vores viden og skabt et grundlag for synergier og for at tænke tingene meget mere på tværs,” siger Morten Bach Jensen.

Et helt konkret resultat er, at man har kunnet identificere tre hovedmålgrupper på tværs af markederne – håndværkere, ingeniører og grossister – som man nu bearbejder med tre vedvarende og kunderettede programmer frem for en mere kampagneorienteret tilgang.

“Hvis vores markedsføring skal have berettigelse, så har vi skullet søge nogle målgrupper med en ordentlig masse. Derfor har vi søgt på tværs og kunnet identificere disse tre hovedmålgrupper, som har en ens adfærd, og som derfor egner sig til at blive bearbejdet inden for et fælles program,” siger Morten Bach Jensen.

Samlingen af organisationen har også stillet krav til Grundfos’ bureauer. Koncernen arbejder primært med to – Kunde & Co og Agency Spring (det tidl. Kernel).

“Vi har sat os sammen med bureauerne og kigget processerne igennem. Kravet har været klart. Vi har skullet have mere ud af de penge, vi bruger hos dem. Men vi har mere fokuseret på at udvikle smartere processer, så vi får mere værdi for vores penge frem for at få billigere timesatser på papiret,” siger Morten Bach Jensen og tilføjer, at Grundfos ved siden af bureauerne også håndterer en række opgaver selv.

Branding fortsat på dagsordenen

Grundfos har i mange år været en stor BtB-orienteret dansk koncern, der har arbejdet overordnet med branding – og det er bestemt ikke slut med den nye tilgang.

” Ingen tvivl om, at vores varemærke er enormt vigtigt .Vi har en stærk mission for vand er et stort emne på den globale agenda, og her står vi stærkt,” siger Morten Bach Jensen.

Det bliver dog ikke store branding-kampagner, man kommer til at se fra Grundfos’ side.

“Vi har en god historie at fortælle, og vi skal arbejde på at gøre vores brand-message skarpt og præcist. Men jeg tror ikke, vi vil opnå meget med reklame-kampagner. Jeg er optaget af, at vores budskab bliver nærværende og i øjenhøjde med vores kunder og interessenter. Vi har virkelig mange touch-points – 8 mio. besøgende på vores hjemmeside og 1 mio. direkte kunde-kontakter for at nævne nogle – og det er gennem dem, vi skal fortælle vores historie,” siger Morten Bach Jensen.