Ny partner hos Umwelt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Efter 4 år hos bureauet bliver Lise Stubkjær nu den sjette associerede partner.

Umwelt optog I 2015 5 associerede partnere og nu følger en sjette i skikkelse af Lise Stubkjær, der har været hos bureauet i fire år.

“Lise har arbejdet med det visuelle udtryk på en lang række af Umwelts kunder, hvor hun har en stor og bred erfaring som Art Director. Det er derfor helt naturligt, at hun knyttes tættere til virksomheden,” siger CEO, Martin Michael Hansen.

Umwelt har to typer partnere: associerede partner og senior partnere. Der er ikke nogen forskel I forhold til at være medejere – associerede partnere ejer blot en mindre del af virksomheden og sidder ikke nødvendigvis i direktionen.

Ialt er der nu 10 partnere i bureauet, og Martin Michael Hansen vurderer, at ideen om associerede partnere i Umwelt har vist sig at være god.

“De associerede partnere er equity partnere og det giver et gensidigt commitment. Det er ‘vores’ virksomhed og at vi er 10 ejere ser vi som en styrke når det lange seje træk skal tages på en given kunde eller der skal foretages væsentlige adfærdsændrende tiltag i virksomheden,” siger Martin Michael Hansen og fortsætter:

“Og for øvrige medarbejdere viser modellen, at der godt kan være noget at stræbe efter, hvis man har talent og måske lidt tålmodighed. Jeg anser vores reviderede partnermodel for at være nutidig og synes den tager højde for, at dygtige medarbejdere ønsker en professional karrierevej – også i en kreativ branche.”