Ny serie: Marketingdirektørens problemstillinger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureaubiz starter i dag en ny serie, hvor marketingdirektører fortæller, hvilke faglige problemstillinger, der lige nu står øverst på deres. Og hvad deres bureauer bedst kan hjælpe dem med. Første deltager er Peter Gram Møller fra L’Easy.

De kreative har længe på Bureaubiz fortalt om “Den ville jeg ønske, jeg havde lavet”. Nu starter Bureaubiz en serie, hvor marketingdirektører fortæller om, hvilke faglige problemstillinger, der optager dem mest lige nu.

Første deltager er Peter Gram Møller fra L’Easy.

Hvilke problemstillinger står lige nu øverst på din dagsorden?

“Det sidste halve års tid med reducerede marketing budgetter og ekstremt fokus på respons her og nu, har været meget lærerige. Vi har lavet store besparelser, uden at det er gået meget ud over antallet af respons. Altså har den marginal sidste respons været dyr.

Nu forbereder vi os til at vækste lidt igen, og udfordringen er altså at undgå at lave spin i de samme “hjulspor” igen. Altså hvordan skaber vi kontrolleret vækst. Det kræver, at man nytænker både budskaber og kanaler”.

Hvad har du mest brug for, at dit bureau/mediabureau/webbureau hjælper dig med lige nu?

“For at lykkedes med dette, er det vigtigt at vores samarbejdspartnere tænker utraditionelt. Enten ramme nye kunder i nye kanaler eller i eksisterende, men med andre budskaber. Eller kombinationen af disse.

For at støtte reklame- og mediebureau i denne proces, har vi investeret i et større segmentstudie af hvilke barrierer, der i specifikke målgrupper er for at handle hos os. For at lykkedes og få øget respons er det vigtigt at alle parter arbejder tæt sammen og hurtigt får implementeret de learnings, vi kommer frem til”.