Nybroes regnskab gemmer på fusion og generationsskift

Peter Engholm
25@mail.dk

Det er ifølge adm. direktør Tom Nybroe svært at holde det aktuelle regnskab op mod det forrige, for siden sidst har bureauet fusioneret med Rydberg Skilte, hvis holdingselskab i øvrigt har overtaget Nybroe.

Introen til 2009 kunne umiddelbart være bedre for reklamebureauet Nybroe – hvis man udelukkende så på årsregnskabet for 2007/08. Et driftsresultat på minus 100.000 kr. mod et overskud på 1,8 mio. kr. året.

Ikke at tallene lyver, men de fortæller bare ikke hele historien. Det gør ledelsesberetningen i grunden heller ikke, når man oplyser, at selskabet har overtaget aktiviteten i Rydberg Skilte og Reklame ApS. Adm. direktør Tom Nybroe forklarer:

“Rydberg Holding overtaget Nybroe, der så har fusioneret med Rydberg Skilte. Det er sket dels i forbindelse med et generationsskifte, fordi både min bror Lars og jeg begge har rundet 50, dels fordi Rydberg og Nybroe har samarbejdet i små 10 år. Vi har været hinandens største leverandører, og da der intet overlap er på virksomhedernes ydelser – kun synergi – så er det naturligt at fusionere”.

Tom Nybroe oplyser, at de to virksomheder ikke kører efter samme regnskabsperiode, og at man har “overtaget Rydbergs traditionelt “dårlige” halvår”, og dét dæmpede afkast-ambitionen:

“Regnskabsåret blev stort set som forventet – vi havde måske regnet med et nul. Siden da har vi har tilpasset på medarbejdersiden, så vi ikke længere er 40 mand”, siger Tom Nybroe.

Han har stadig titel af adm. direktør i Nybroe, hvor Lars Nybroe er direktør for tryk/produktion og Lasse Rydberg direktør for salg og teknik. Men bureauet søger i forlængelse af generationsskiftet en ny fælles direktør.

“Vi er på udkig efter en business-uddannet person med salgs- og marketingerfaring i en større virksomhed – en person med partnerpotentiale, som kan udvide vores koncept”, siger Tom Nybroe, der i lighed med Lars Nybroe ikke længere har en ejerandel i virksomheden, men nu er ansatte.

Selv skal Tom Nybroe fremover indtage en kreativt overordnet stilling og beskæftige sig med web – og fastholde bureauets fokus på søgemaskineoptimering – og mediastyring.

85 pct. af bureauets ydelsespalet består af de discipliner, som Nybroe leverer, mens Rydberg på skilte- og produktionssiden står for de sidste 15 pct. Men når det gælder kundekontakt, er Rydberg hovedleverandør.

“Nybroe har ca. 100 faste kunder, og vi har fået flere over til Rydberg. Men Rydberg har 1.200-1.300 registrerede kunder, og gennem den kontakt har Nybroe vækstet. Vi har fået flere store virksomheder på den konto,” siger Tom Nybroe.

Med new biz-aktiviteterne, fusionen og “yderligere tilpasninger”, som han formulerer det, er Tom Nybroe fortrøstningsfuld over for 2009.

“Det er den tredje kriseperiode i bureauets levetid – vi har prøvet det før, og selv om bl.a. dot.com kostede, så er vi hver gang kommet stærkt ud på den anden side”, siger Tom Nybroe.

Nøgletal for Nybroe

  • Bruttoavance 15,2 mio. kr. +13,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 434.286 kr. -22 pct.
  • Lønandel 78 (65)
  • Resultat af primær drift -0,102 mio. kr. (+1,8 mio. kr. i forrige regnskabsår)

(Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz)