Nye kunder skaber vækst i digitalt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Loft37 kom ud af seneste regnskabsår med status quo. Til gengæld lover flere nye kunder godt for det nye regnskabsår.

Skal man tale om status quo, så lever regnskabet for Loft37 i udpræget grad op til udtrykket: Samme bruttoavance, samme antal medarbejdere og et lille plus på bundlinjen.

Og i en tid, der mange steder betragtes som usikker, så kan man sige, at status quo er godt. Men hos Loft37 ser man faktisk mere positivt på udviklingen.

“Vi mærkede en lille smule usikkerhed omkring årsskiftet, men det rettede sig hurtigt, og reelt mener vi, at vi har oplevet en vækst i det seneste regnskabsår. Vi er et lille bureau, hvor tre ud af seks er partnere, og vi har ikke ambitioner om at skulle være store. Derfor har vi hyret en del free-lancere ind, og udgiften hertil er ikke med i det offentliggjorte regnskab,” siger adm. dir. Peter Leif Hansen.

Hertil kommer, at bureauet på det seneste har kunnet skrive flere nye og markante kunder på listen. Det drejer sig om Irmas nye store netsatsning, Coloplast og KMD.

“Desuden har vi fastholdt og udbygget samarbejdet med Novo Nordisk, så udsigterne for indeværende år er positive,” siger Peter Leif Hansen.

Nøgletal for Loft37

  • Bruttoavance 6,1 mio. kr. 0,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,017 mio. kr. 0,0 pct.
  • Lønandel 60,2 (61,3)
  • Resultat af primær drift +1,186 mio. kr. +5,2 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz