Nye navne til livsstilsgrupper gav 36 nye kunder

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Geomatic har tilføjet 4 nye husstandstyper og givet de øvrige 32 typer helt nye navner i deres segmenteringsværktøj Conzoom..

Geomatic har ændret navnene på husstandstyperne i sit segmenteringsværktøj, Conzoom, og har endvidere tilføjet fire nye typer.

Normalt er det virksomheder, organisationer og politiske partier, der bruger Geomatics segmenteringsværktøj, men med en forfinelse af værktøjet har Geomatic fået en hel ny kundegruppe.

“Vi så et behov hos kommunerne for at bruge Conzoom og det gav bl.a. anledningen til, at vi forfinede vores værktøj og tilføjede fire nye husstandstyper samt ændrede lidt i de øvrige, som samtdig fik helt nye navne”, siger  Geomatics direktør Martin K. Glarvig. 

Det betyder, at Geomatic fra at have ingen kommuner som kunder i dag har 36 kommuner.

De fire nye husstandstyper i Conzoom er følgende:

• Lykkesmed – er husstande, hvor der drives erhverv fra privatadressen.

• Velfærdsbygger – en seniortype fra krigsgenerationen, som har været med til at opbygge velfærdssamfundet, og som nu er gået på pension.

• Korsting og platter – er en husstandstype fra provinsen, der er meget traditionelt orienteret og primært udgøres af voksne familier med fraflyttede børn.

• Første parket – er en temmelig velhavende type, som bor i nogle af byens bedste lejligheder og er store forbrugere af opera, ballet, kunstudstillinger og anden finkultur

De nye navne på alle 36 husstandstyper er:

For ikke at krænke persondataloven er inddelingen udelukkende baseret på statistiske data – i dette tilfælde fra Danmarks Statistik – om de 3,8 mio. danske husstande. Derfor sandsynliggør klassifikationen også kun, hvilke karakteristika, der er gældende for den pågældende husstand. 

Ved at angive sin adresse kan man her teste, hvilken husstandstype, man selv kan beskrives som.