Nye partnere i Hjaltelin Stahl & Co

Peter Engholm
25@mail.dk

Bureauet har ændret partner-struktur således, at man som partner ejer en andel i hele bureau-gruppen. Desuden er optaget to nye partnere.

Co’en bliver større i Hjaltelin, Stahl & Co, idet partnerkredsen nu udvides fra tre til fem.

Det er mildt sagt ikke hverdagskost, at vendingen “ny partner” bruges på bureauet, der fik sit nuværende navn i 2005, da Nicolai Stahl tiltrådte som partner i Hjaltelins bureau. På samme tid blev Jens Peter Jensen direktør for dialog-benet Rainmaker, for i 2009 at blive partner i hele gruppen.

Nu får de tre herrer så følgeskab i partnerkredsen af Lotte Jakobsen og Thomas Adamsen.

Lotte Jakobsen, 33 år, kom til bureauet fra Rosenstand & Co for toethalvt år siden og er ansvarlig for den daglige drift i Hjaltelin, Stahl & Co. Hun kaldes for indenrigsministeren, og tituleres på grund af de mange hatte blot som Direktør og nu Partner.

Thomas Adamsen, 42 år, var kreativ direktør og medejer i Zupa, da han i begyndelsen af sidste år kom til Hjaltelin, Stahl & Co, hvor han blev digital direktør. Thomas Adamsen har arbejdet med web siden 1995 og var tidligere partner i MouseHouse og siden COO i Cell Network.

“Thomas og Lotte har nu i nogen tid været en meget velfungerende del af direktionen. De er på hver deres område de dygtigste mennesker, vi nogensinde har mødt. Og så er de bundsympatiske og lever til fulde op til bureauets menneskelige værdier. Derfor er den med den allerstørste fornøjelse, vi optager dem som partnere”. siger Steffen Hjaltelin.

Grundlaget for at tage nye partnere ind i Hjaltelin, Stahl & Co blev lagt allerede ved indgangen til 2009, hvor ejerstrukturen i bureauet blev lagt om.

Steffen Hjaltelin og Nicolai Stahl havde hidtil ejet de forskellige selskaber i gruppen, undtagen Rainmaker/Electric, som de to ejede i fællesskab med Jens Peter Jensen.

“Vi har fra begyndelsen prædiket og praktiseret medieneutralitet – og det skal vores ejerstruktur naturligvis også afspejle og cementere. Derfor ejer man som partner en andel i hele Hjaltelin, Stahl & Co-gruppen, altså en og samme andel i alle selskaber,” siger Steffen Hjaltelin.