Nyt job til Danske Banks marketingdirektør

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Camilla Dahl Hansen har stået i spidsen for Danske Banks centrale marketing-afdeling i 4 år. Nu rykker hun videre.

Efter 4 år i spidsen for Danske Banks corporate marketingafdeling er det blevet tid for Camilla Dahl Hansen at flytte videre til et nyt job. Men hun forbliver i Danske Bank.

Camilla Dahl Hansen er blevet tilbudt jobbet som international marketing- og kommunikationsdirektør i en ny forretningsenhed inden for koncernen.

Det drejer sig om den såkaldte Wealth Management, der samler koncernens kompetencer inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning. Ud over Danica Pension, Danske Capital og Danske Invest kommer enheden til at omfatte dele af private banking aktiviteterne.

”Jeg har haft et super spændende job, men her får jeg både tilført intern og ekstern kommunikation som ansvarsområde og kommer tættere på forretningen ved også at blive en del af ledelsen i den nye enhed. Det synes jeg er et udfordrende og spændende skridt videre både fagligt og personligt. Så derfor glæder jeg mig rigtig meget over mit nye ansvarsområde,” siger Camilla Dahl Hansen.

Hun tiltræder d. 1. april, og det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske på hendes post som Head of Group Marketing.

Wealth Management får ansvaret for flere end 800.000 kunder og en kapital under forvaltning på over 900 mia. kr. Den nye enhed vil indgå i koncernens regnskabsrapportering som en selvstændig enhed fra og med regnskabsaflæggelsen for 1. kvartal 2016.

Etableringen skal ses som en følge af bankens løbende forretningsgennemgang.

Målet er at skabe en endnu mere kundefokuseret organisation. Ved at samle kompetencer inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning vil koncernen kunne forbedre kundeservicen yderligere og øge udbuddet af innovative løsninger og produkter. Dermed styrkes det samlede tilbud til koncernens kunder.

”Markedet for formue- og kapitalforvaltning er under hastig forandring og rummer et betydeligt potentiale. Danske Bank har allerede en stærk position inden for pensionsopsparing samt formue- og kapitalforvaltning. Den nye organisation understøtter koncernens strategi om yderligere at forenkle, effektivisere og forbedre den service, vi tilbyder vores kunder,” sagde bankens koncernchef, Thomas F. Borgen, da den nye afdeling blev præsenteret.