Nyt kæmpe underskud i Creuna

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kontoret i København gjorde i 2014 fortsat ondt på koncernen, mens det går rigtig godt i Aarhus. Troen på det nordiske set-up er usvækket.

Man skulle ikke tro, det kunne blive værre i Creuna oven på sidste års underskud på næsten 19 mio. kr. Men det kunne det.

Bruttoavancen faldt med 20 pct. i Creuna Danmark, og det er slet ikke lykkedes at skære omkostningerne til i samme tempo. Resultatet er blevet et underskud på 19,5 mio. kr.

Et resultat, der også smitter af på hele koncernen, der er registreret som dansk selskab og derfor aflægger koncernregnskab i Danmark.

I 2013 var det Danmark, der bragte Creuna-koncernen i minus – i 2014 var der andre ting, der også kostede, så det samlede underskud blev på 29 mio. kr. efter et marginalt fald i bruttoavancen.

Ud over de danske problemer forklarer Creuna i ledelsesberetningen situationen med investeringer i ressourcer i Norge og Sverige samt flytning til ny lokaler begge steder.

I Danmark relaterer problemerne sig til det københavnske kontor, og her trådte Nikolaj Opstrup til som ny direktør ved årsskiftet.

Han har allerede dekreteret, at bunden er nået. Der er ryddet op og ikke mere end 25 medarbejdere tilbage, så han er i gang med at bygge op igen. For ham er regnskabet derfor historieskrivning.

Han glæder sig først og fremmest over, at koncernen og dens ejere trods de finansielle udfordringer har en usvækket tro på forretningen og set-uppet.

“Der er en grundlæggende tro på virksomheden og på værdien i det nordiske set-up og at det indebærer, at man skal have bureauer i København og Aarhus. Derfor er der en villighed til at bruge ressourcer på at bygge op, så jeg har Ja-hatten på,” siger Nikolaj Opstrup og fortsætter:

“Det interessante for mig er, om der er en fremtid for Creuna, og det er jeg overbevist om. Så nu slikker vi sårene og det vil tage noget tid. Men vi følger de planer, der er lagt, og vi er faktisk i gang med at ansætte igen.”

Der er også ændret i organisationen, således, at Creunas direktør i Aarhus, Roar Nissen, nu refererer direkte ind til koncernledelsen. I Aarhus sidder der 40 mand, og forretningen udvikler sig rigtig positivt.

“Jeg forventer en toplinje-vækst på 20-25 pct. i år,” siger Roar Nissen og fortsætter:

“Vores andel af de skandinaviske kunder er stigende, og der er for mig ingen tvivl om, at vi har stor glæde af det nordiske set-up, hvor vi kan trække på vores kollegaer i de andre lande til at sætte det bedst mulige hold på opgaverne og kunderne.”

Nøgletal for Creuna Danmark

  • Omsætning 56,611 mio. kr. -16,1 pct.
  • Bruttoavance 45,220 mio. kr. -20,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 595.000 kr. -13,7 pct.
  • Lønandel 106,4 (98,8)
  • Resultat af primær drift -19,459 mio. kr. -2,8 pct.

Nøgletal for Creuna, koncernen

  • Omsætning 326,204 mio. kr. -2,1 pct.
  • Bruttoavance 271,054 mio. kr. -0,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 828.911 kr. +3,8 pct.
  • Lønandel 84,2 (83,5)
  • Resultat af primær drift -29,095 mio. kr. -102,5 pct.