Nyt PR-bureau topper som Danmarks største

Finn Graversen,
journalist

5 PR-bureauer – Rud Pedersen, Geelmuyden.kiese, Kompas, Bro og King Street PR – havde alle fremgang i 2019. Kun ét bureau udtrykker en konkret negativ udvikling som følge af Covid19 epidemien.

5 PR-bureauer med en samlet bruttoavance på over 120 mio. kr. havde alle vækst i 2019, og på nær et enkelt blev væksten også omsat til en bedre bundlinje.

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at kun et enkelt af bureauerne i regnskabet udtrykker en konkret negativ udvikling som følge af Corona-krisen. De andre skriver enten ingenting, eller udtrykker en generel usikkerhed over for, hvordan året vil udvikle sig som følge af krisen. Ud fra normal praksis ville de være pligtige til at oplyse det, hvis der siden regnskabsårets afslutning var sket konkrete og væsentlige forandringer.

Rud Pedersen markant frem
I toppen af listen finder man Rud Pedersen, der havde et flot år. Og da Operate Gruppen havde et mindre godt år med et fald i bruttoavance til lige knap 50 mio. kr., betyder det, at Rud Pedersen har overhalet Operate som Danmarks største PR-bureau.

Rud Pedersen er desuden hovedaktionær i King Street PR, som også havde et godt år. Regner man dem sammen med Rud Pedersen bliver forskellen endnu større. King Street PR med Morten Lintrup i spidsen optræder dog som et selvstændigt bureau, og derfor er de ikke lagt sammen.

Rud Pedersen, der ledes af Jonas Wulf Juul Jørgensen, angiver selv i beretningen, at det i 2019 er lykkedes at vinde nye kunder sideløbende med at langt de fleste af de eksisterende blev fastholdt.

Bureauet blev således vurderet til at stå stærkt ved indgangen til 2020, men Corona-krisen gør det svært at vurdere, hvordan året vil udvikle sig.

Nøgletal – Rud Pedersen

  • Bruttoavance 51,48 mio. kr. +14,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,144 mio. kr. -6,2 pct.
  • Lønandel 64,4 (64)
  • Resultat før skat +7,246 mio. kr. +4,8 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

King Street PR (Rud Pedersen er hovedaktionær)

  • Bruttoavance 6,571 mio. kr. +26,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 938.714 kr. +8,0 pct.
  • Lønandel 67,9 (66,9)
  • Resultat før skat +0,785 mio. kr. +17,2 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Bundlinjen forbedret med 5 millioner
Geelmuyden.kiese tog i den grad skeen i den anden hånd i 2019 oven på et sløjt 2018. Der blev lagt mere end 5 mio. kr. på bundlinjen så et stort underskud blev til et ganske flot overskud. Væksten på toppen på 10 pct. placerer bureauet på en potentiel 3. plads over landets største – dog mangler der fortsat regnskaber fra Help PR og Primetime, som har nogenlunde samme størrelse.

Bureauet fortæller selv, at man i forbindelse med et ledelsesskifte i 2018 overdrog den daglige ledelse til bureauet’s partnerskab med partner Karne Lykkebo i spidsen.

Før var der både en ledergruppe og en partnergruppe. Den nye ledelse har derefter foretaget en række omfattende organisatoriske ændringer i bureauet og sat et øget fokus på blandt andet branchespecialisering.

”Vi har valgt at investere og fokusere på udvalgte brancher, hvor vi har branchens dygtigste rådgivere og konsulenter. Væksten i 2019 skyldes blandt andet en stærk efterspørgsel inden for public affairs, adfærdskampagner, borgerindragelsesprocesser, kommunikation til den finansielle sektor og organisationsudvikling. Derudover investerede vi i 2019 i nye public affairs kompetencer og i en større analyseenhed inden for sport/kultur, som begge forventes at bidrage yderligere til vores forretning i 2020,” siger Karne Lykkebo.

Nøgletal – Geelmuyden.kiese

  • Bruttoavance 33,615 mio. kr. +10,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,05 mio. kr. +24,2 pct.
  • Lønandel 69,5 (80)
  • Resultat før skat +3,567 mio. kr. (-1,975 mio. kr. året før)

Bro ramt af Corona
Også Kompas Kommunikation og Bro Kommunikation kom ud af året med vækst på toppen, men hos Bro kunne væksten ikke opveje markant voksende udgifter til medarbejdere, og derfor blev det til et minus på bundlinjen.

Samtidig er Bro det eneste af bureauerne, der ret konkret i regnskabet fortæller, at selskabet er negativt påvirket af Covid-19 som følge af, at der er kunder, som har sat eksisterende og nye projekter på pause.

Kombinationen af et negativt resultat som følge af investeringer i medarbejdere og Corona-krisen har dog ikke ført til afskedigelser.

“Vi er gået ind i 2020 med en skærpet opmærksomhed, netop fordi 2019 var økonomisk mere udfordrende end forventet. Vi kan selvfølgelig mærke den nedsatte aktivitet i samfundet, men vi tror samtidig på vores strategi og kan heldigvis se, at efterspørgslen er der. Så vi har ikke skåret ned i antallet af medarbejdere eller hjemsendt nogle. Til gengæld har alle bidraget med at holde en uges ekstra ferie,” siger adm. dir. Helle Bro og fortsætter:

“Vi oplever fortsat stor efterspørgsel på vores kompetencer inden for adfærd, kommunikation og organisation – og heldigvis har flere kunder også fået øjnene op for, at kombinationen af de tre fagligheder skaber de ønskede forandringer.”

Nøgletal – Bro Kommunikation

  • Bruttoavance 18,306 mio. kr. +11,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 704.077 mio. kr. 2,8 pct.
  • Lønandel 81,6 (71,5)
  • Resultat før skat -0,734 mio. kr. (+0,949 mio. kr. året før)

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal – Kompas Kommunikation

  • Bruttoavance 16,588 mio. kr. +3,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 789.905 kr. +13,5 pct.
  • Lønandel 67,8 (70,1)
  • Resultat før skat +1,032 mio. kr. +51,1 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz