Nyt storbureau kan ikke leve op til egne forventninger

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Markedet og fusionsomkostninger har hugget ind på regnskabet, der offentliggøres på tirsdag i næste uge. 34 medarbejdere har forladt bureauet i forbindelse med fusionen, og der er ansættelsesstop. Børsplaner udskudt.

Danmarks nye storbureau, Guava, der er en fusion af ca. 10 forskellige bureauer med notabene.net i centrum, vil om en uge offentliggøre et regnskab med en bundlinje på kun det halve af det forventede. Omsætningen har heller ikke levet op til forventningerne – men fremviser dog markant vækst.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra bureauet.

Samtidig har bureauet i lyset af de senere måneders uro på de finansielle markeder besluttet at udskyde planerne om at søge oprykning fra First North børsen til Nasdaq OMX

“Selskabet har fulgt den negative udvikling nøje og har på denne baggrund

vurderet, at det på nuværende tidspunkt vil være ugunstigt for Selskabet at

gennemføre en oprykning til Nasdaq OMX og derfor truffet beslutning om at

udskyde noteringen”, lyder det i en meddelelse.

Samtidig har man nu udsendt en meddelelse om, at regnskabsresultatet for 2007/08 bliver ringere end forventet.

Tidligere på året lød forventningerne på en omsætning på 270-300 mio. kr. og et resultat før skat og afskrivninger på 30 mio. kr. Nu ventes en omsætning på 260-265 mio. kr. og resultat på 12-14 mio. kr.

Årsagen ligger i dels markedet og dels fusions-omkostninger.

“Vi har integreret 14 virksomheder, og det koster at integrere, sammenlægge, lukke kontorer og afskedige dobbeltfunktioner. Udover de mange engangsomkostninger ser og forholder vi os også til verdensøkonomien, herunder udfordringer i affiliate marketing branchen. Vi har senest aftalt ansættelsesstop og, som en del af integrationen, reduceret antallet af medarbejdere fra 214 til 180”, siger adm. dir. Brian Mertz Petersen.

Guava havde i forrige regnskabsår en omsætning på 81 mio. kr. og et resultat på 10,8 mio. kr. Bruttoavancen var på 46 mio. Hvad bruttoavancen bliver for seneste regnskabsår oplyses først i forbindelse med offentliggøres først i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.