Nyt website blev lavet om og om og om og ….

Peter Engholm
25@mail.dk

Egetæpper afholdt bureaukonkurrence om et nyt BtB-website. Man kender brugerne ret præcist og det gav mulighed for at bruge dem i udviklingen.

Tæppevirksomheden Egetæpper i Herning står over for lanceringen af et nyt salgsorienteret website, der er målrettet til danske og udenlandske arkitekter. Sitet er blevet skabt på baggrund af brugertests, og brugernes input er indarbejdet i det nye web-sites struktur.

Forud var gået en bureaukonkurrence mellem fire bureauer, hovedparten aarhusianske, og vinderen blev Co3 – webbureauet i Ikast med godt 20 medarbejdere og søster til reklamebureauet IB & Co.

“Vi kunne have lavet websitet ud fra mavefornemmelser, og det ville da have været nemmere bare at sidde med Egetæpper og blive enige. Men det var oplagt med brugerinvolvering, når nu målgruppen er så konkret, og Egetæpper gik med til at investere mere i projektet. Vi gik med en prototype og talte med arkitekter, 1 til 1, om sitet. Hvorefter vi lavede det om – og om og om,” siger Flemming Klausen, kreativ chef i Co3.

Egetæpper producerer tæpper til både private og erhvervsmæssige formål. Virksomhedens website anvendes primært af arkitekter, når de søger gulvbeklædning til nybyggeri. Det stiller nogle særlige krav til faciliteterne på websitet.

Selv om det umiddelbart er mere ressourcekrævende at udvikle et site på denne måde, så er det – naturligvis – gjort med velberåd hu. Tæppevirksomheden har en forventning om at kunne hente investeringen hjem i løbet af få måneder.

“Undervejs i processen har vi fået nogle ‘aha-oplevelser’ med faktorer, der er vigtige for vores målgruppe. Vi forventer, at det nye site, der tilgodeser vore kunders behov, vil betyde en fremgang i salget,” siger marketingchef Pia Juul Jensen hos Egetæpper.

Det nye website forventes lanceret i september.