Obama foreslår mildere databeskyttelse end EU

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Men djævlen ligger i detaljen og det kan derfor være svært at gennemskue konsekvenserne, lyder det fra FDIM.

I sidste måned fremlagde EU-kommissionen et nyt databeskyttelsesdirektiv, der betyder, at en online-bruger fremover selv ejer sine data på kommercielle sites og dermed også kan bestemme om det sociale medie skal slette alle brugerens data.

Også i USA har man i et par år diskuteret forbrugernes rettigheder på nettet og i denne uge kom Obama-administrationen så med et lovforslag om databeskyttelse.

Lovforslaget har følgende 7 punkter:

  • Individuel forbruger kontrol over de typer data, der indsamles
  • Gennemsigtighed over, hvordan data bliver brugt
  • Firmaer skal respektere i hvilken sammenhæng data indsamles
  • Behandlingen af data skal ske på en sikker måde
  • Brugerne skal kunne se deres egne data for at kunne konstatere om de er rigtige
  • Virksomheder skal kun indsamle og opbevare rimelige mængder af data
  • Virksomheder skal udføre ansvarlighed overfor de data, de indsamler

Ifølge forslaget vil det stadig være muligt at tracke annoncer på baggrund af data, men det vil blive muligt for forbrugere at vælge ikke at blive ‘tracket’.

Det amerikanske databeskyttelsesforslag bliver mere positivt modtaget af FDIM – Foreningen af Danske Interaktive Medier – end det europæiske direktiv blev.

Men direktør for FDIM, Morgen Helveg Petersen, siger til Bureaubiz, at det er svært at gennemskue konsekvenserne og advarer mod, at djævlen ligger i detaljen og den praktiske udførelse:

“USA’s principper er gode og sunde og oplægget er mildere end det EU er kommet med. EU vil gøre cookies og IP adresser til persondata, der kræver samtykke, og det er en kæmpe stramning, som kan vende op og ned på hele branchen. Men selvom USA’s oplæg ser mildere ud, ligger djævlen i detaljen og det er svært at gennemskue, hvad begge direktiver kommer til at betyde i praksis.”

Ifølge Morten Helveg Petersen vil det blive meget svært at håndhæve både det amerikanske og det europæiske direktiv i praksis og han henviser til det cookie mærke, som FDIM har udarbejdet, hvor der er gennemsigtighed for, hvordan data bliver brugt.

“Hvordan skal f.eks. ‘retten til at blive glemt’ i det europæiske datadirektiv forvaltes? Hvis jeg siger, Google skal slette alt om mig, hvordan skal det håndhæves? Den praktiske forvaltning kan blive enorm besværlig”.

I USA bakker den digitale forening, The Digital Advertising Alliance, op om Obama-administrationens nye forslag.

Stu Ingis, der er konsulent I Digital Advertising Alliance, siger til AdAge, at han sammen med de store browser-operatører forsøger at finde en funktionalitet, så brugerne kan vælge ikke at blive tracket på de sider, de er inde på.