Offentlige udbud belaster bureauer mere og mere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

83 pct. af DRRBs medlemmer mener, at arbejdet med offentlige udbud ikke matcher budgetterne størrelse.

DRRB’s medlemmer er ikke i tvivl. Offentlige udbud stiger i antal og kræver stadigt større ressourcer – men arbejdet står ikke mål med udbyttet.

Det fremgår af en analyse, foreningen har foretaget blandt medlemmernes økonomansvarlige. analysen var først og fremmest en konjunkturmåling, men havde medtaget en række spørgsmål vedrørende offentlige udbud.

Konklusionerne ligger i forlængelse af de sager omkring offentlige, som Bureaubiz i den senere tid har fremdraget – som f.eks. Beskæftigelsesministeriet, der efter en konkurrence udvalgte hele 12 bureauer til en shortliste, som siden har kastet tre opgaver af sig: en stor, en mellem og en lille.

Ifølge analysen har 46 af medlemmerne deltaget i et offentligt udbud i 2010.

  • 63 pct. mener, at der er flere offentlige kunder, der benytter udbud.
  • 80 pct. mener, at offentlige kunder bruger flere rådgivere og konsulenter.
  • 75 pct. mener, at omfanget af tilbudsarbejdet (strategi, oplæg, priser, m.v.) er vokset.
  • 83 pct. mener, at indholdet af tilbudsarbejdet IKKE matcher opgavens budgetstørrelse.

Til trods for denne barske kritik, så bliver de offentlige indkøbere dog ikke entydigt betragtet som mere uprofessionelle. Der er en overvægt, som mener det, men den er ikke markant.

Når det kommer til betaling for deltagelse i miniudbud er holdningen entydig. 87 pct. mener ikke, bureauet kompenseres for omkostningerne. På den anden side – her adskiller det offentlige kunder sig ikke nødvendigvis meget fra de private.