Offentlige udbud koster bureaubranchen dyrt

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

“Det er dybt alvorligt, at bureauerne har så høje transaktionsomkostninger forbundet med offentlige udbud. Det betyder nemlig, at flere vælger helt at droppe tilbudsgivningen. På den måde går det offentlige – og dermed os alle sammen – glip af innovative løsninger på komplekse problemstillinger.”

Bureauer og andre konsulentvirksomheder har markant højere omkostninger ved at gå med i offentlige udbud end andre brancher.

Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet samt en medlemsundersøgelse fra Public Relations Branchen.

Undersøgelserne blev præsenteret på et morgenseminar i denne uge hos Dansk Erhverv, arrangeret af Public Relations Branchen.

Det er dog ikke kun pr-bureauer, der er undersøgt i Aarhus Universitets undersøgelse. Det er flere forskellige brancher. Og bureauerne ligger som en del af videnrådgiver-branchen med transaktionsomkostninger, der er på 9,04 procent, mens de øvrige brancher har transaktionsomkostningerne på under 2,5 procent undtaget it-branchen, som ligger på 5,48 procent.

Medlemsundersøgelsen viser, at der udover store omkostninger forbundet med at udforme tilbud på offentlige udbud også, er en række andre udfordringer for bureauerne, når de deltager i offentlige udbud.

Samfundet går glip af innovative løsninger
Hos Dansk Erhverv ser man med alvorlige øjne på tallene, som både forskningsrapporten og Public Relations Branchens medlemsundersøgelse afslører:

”Det er dybt alvorligt, at bureauerne og andre rådgivningsvirksomheder har så høje transaktionsomkostninger forbundet med offentlige udbud. Det betyder nemlig, at flere rådgivningsvirksomheder vælger helt at droppe tilbudsgivningen. På den måde går det offentlige – og dermed os alle sammen – glip af innovative løsninger på komplekse problemstillinger,” siger Daniel Møller Jensen, politisk konsulent i Dansk Erhverv og fortsætter:

”Derfor vil jeg også rose de offentlige myndigheder, der f.eks. går i dialog med markedet før udbudsprocessen går i gang. For det er nemlig med til at nedbringe transaktionsomkostningerne, og derfor skal vi have udbredt markedsdialogen.”

90.000 kr. for at deltage i et udbud
Public Relations Branchens egen undersøgelse, blev præsenteret af CEO Lotte Hansen fra Hansen & Ersbøll Agenda, der er bestyrelsesmedlem i Public Relations Branchen. 18 ud af 28 medlemmer har svaret og de har alle deltaget i offentlige udbud.

Af undersøgelsen kan man udlede, at ved et konservativt skøn har de 18 bureauer hver brugt i gennemsnit knap 90.000 kr. på at deltage i et udbud.

”Det er meget voldsomme tal og et gigantisk spild af penge i vores branche”, sagde Lotte Hansen.

Og det betyder, mener Lotte Hansen – lige som Daniel Møller Jensen fra Dansk Erhverv – at der er flere pr-bureauer, der ikke går med i udbud, fordi de ikke har råd til det.

Og det er faktisk et problem for samfundet, sagde professor Anders Villadsen, fra Aarhus Universitet,

”Det betyder, at det måske  ikke er den bedste virksomhed der kommer til at løse opgaven.”

Annullering er en hverdagsforteelse
16 ud af de 18 deltagende bureauer i Public Relations Branchens undersøgelse har oplevet, at et udbud blev annulleret. Samtidig opleves kompetenceniveauet hos de professionelle indkøbere ikke særlig højt.

Desuden mener de adspurgte, at der bliver stillet alt for specifikke krav til opgaveløsningen, hvilket ikke levner plads til innovation i opgaveløsningen, men giver en oplevelse af, at der bliver efterspurgt løsninger af i går, som Lotte Hansen og flere deltagere på mødet påpegede.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer snart på banen
Chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Anders Wiberg, fortalte, at man primo 2018 kommer med en ny vejledningsindsats om udbud af videnrådgivning samt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsætter en analyse af ordregiveres transaktionsomkostninger, som vil blive offentliggjort i august 2018.

Konkrete forslag fra Public Relations Branchen
Public Relations Branchen har arbejdet med helt konkrete forslag til, hvordan man fremover laver udbud, som blev præsenteret på mødet:

  • Øget brug af prækvalifikationer frem for åbne udbud, når der udbydes opgaver over de respektive tærskelværdier. Det  sikrer, at der skabes konkurrence på kvalitet ,kompetence, kreativitet, innovation og pris mellem på forhånd kvalificerede leverandører, samtidig med, at maksimalt tre virksomheder bruger ressourcer på at udfærdige et fuldt tilbud.

 

  • Indførelse af et honorar på f.eks. 25.000 kr. til alle prækvalificerede virksomheder som kompensation for det betydelige ressourceforbrug, der er forbundet med at udvikle et tilbud.

 

  • Udbud skal bero på en faglig og økonomisk vurdering af, hvordan den konkrete opgave udvikler den offentlige sektor i retning af de politiske mål, man ønsker at opnå. Dvs. at sikre fokus på kompetence, pris, kreativitet, innovation og kvalitet.

 

  • At der lægges større vægt på opnåede resultater og effekten af tidligere arbejde end på størrelsen og mængden af kampagner inden for samme tema.

 

  • At mængden af specifikke krav til opgaveløsningen mindskes, da det begrænser metodefriheden og dermed hæmmer innovation.