Offentligt udbud kandidat til Årets Gyseligste

Peter Engholm
25@mail.dk

Sundhedsstyrelsen vil gøre op med myter og fordomme om psykisk sygdom. Det skal man have fundet et bureau til at hjælpe med – men ikke færre end tre brancheorganisationer opfordrer nu til, at udbuddet går om.

Et udbud fra Sundhedsstyrelsen har medført så skarp kritik fra tre brancheorganisationer, at de ligefrem opfordrer styrelsen til at lade udbuddet gå om.  

Opfordringen til et nyt udbud kan læses i dette brev, som er afsendt fra DI Videnrådgiverne, Danish Design Asscociation og Dansk Erhverv, som DRRB er en en del

For tre år siden brugte DRRB-direktør Bjørn Karsholt betegnelsen “årets gyseligste udbud” om Radio- og tv-nævnets oplæg til lukningen af det analoge tv-net. Det skyldtes, at udbuddet bl.a. var uden prækvalifikation og deltagerhonorar – men til gengæld med snævre arbejdsvilkår.

Og der er ifølge Karsholt en ny kandidat udi gyselighed i Sundhedsstyrelsen, der ønsker navn, logo, hjemmeside og indledende kampagne for “afstigmatisering af psykiske sygdomme”.

Et ganske omfattende stykke arbejde, men styrelsen har fravalgt prækvalifikation, og der lægges op til, at alle interesserede skal levere et fuldt tilbud gennemarbejdet i alle relevante kanaler. Der bliver ingen præsentation, og spørgsmål til – og svar fra – styrelsen foregår, som det er sædvanen ved offentlige udbud, på et fælles site.

Dertil kommer, at budgettet på 8,5 mio. kr. er inkl. indrykninger, og således kan pengene hurtigt få ben at gå på. For ifølge styrelsen kan “kampagnen tænkes at indeholde produktion og visninger af tv/film-spots, radiospots, printmateriale til aviser, ugeblade, outdoor, materiale til digitale medier – herunder i særlig grad de sociale medier”.

“Der skal ikke herske tvivl om, at dette er endnu et eksempel på en udbyder, der ikke ved, hvilket arbejde den pålægger bureauer, hvis den beder om fuldt tilbud på alle platforme. Ethvert bureau kommer – lavt skudt – til at lægge timer svarende til 250.00-300.000 kr. i sit tilbud, og hvis der deltager lige så mange bureauer som ved Elsparefondens udbud for halvandet år siden – 34 i alt – så vil bureauernes samlede forbrug overstige udbuddets budget,” siger Bjørn Karsholt.

Han suppleres af Kirsten Alkjærsig, konsulent i DI Videnrådgiverne, der medgiver, at det er et svært område, når det omfatter så komplekse ydelser som kreativitet. Af dén grund bør man også være omhyggelig med udvælgelsesprocessen – af hensyn til udbyderens egen tid og bureauernes: 

“Pointen er, at store, detaljerede krav kombineres med en udbudsform, der er uden prækvalifikation. Det giver så store transaktionsomkostninger for bureauerne, at vi anbefaler styrelsen at trække udbuddet tilbage. Et nyt udbud bør omfatte prækvalifikation og også gerne mindre krav til detaljering,” siger Kirsten Alkjærsig.

Hos Sundhedsstyrelsen er kontaktperson Bjørn Ursin Knudsen fra enheden for sundhedsplanlægning. Her er der imidlertid ikke mange konkrete oplysninger at hente, idet styrelsen netop har modtaget branchernes skrivelse. Indtil den er behandlet, vil styrelsen ikke udtale sig om udbuddet.