Omfattende ledelsesrokade i OMD

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauets nye adm. dir. Dorthe Bjerregaard-Knudsen har sat et helt nyt hold for at kunne forfølge en strategi om at arbejde mere agilt.

Ny chef er lig nye tider. Og nye udfordringer. Men skal de mødes kan det også være nødvendigt med en ny organisation.

Sådan er i hvert fald situationen i OMD. Dorthe Bjerregaard-Knudsen tiltrådte i september som adm. dir., hvor hun afløste Thomas Bertelsen, og nu har hun foretaget betydelige ændringer i organisationen, der bl.a. omfatter en række nyudnævnelser i den øverste ledelse. Men følgelig også en afgang for et par stykker.

Når hun skal forklare baggrunden, så kommer ordet agil til at spille en betydelig rolle.

Slår man det op, så står der noget om at “agere, handle, bevægelig og adræt”. Og det er netop pointen i den marketingverden, som OMD skal fungere i.

“Det er den digitale verden, der sætte dagsordenen. Her forventer forbrugerne, at virksomheder interagerer med dem hele tiden og at de er til stede, når det er relevant. Den markedssituation harmonerer dårligt med lange planlægnings-horisonter og fastlåste budgetter for et år ad gangen,” siger Dorthe Bjerregaard-Knudsen og fortsætter:

“Vores mål i OMD er at komme meget tættere på vores kunder, så vi kan hjælpe dem med at agere meget hurtigere og fleksibelt. Der skal selvfølgelig være noget at pejle efter, og derfor skal man have styr på KPI’erne. Med dem i hånden er der et klart fokus på performance, og det skal være grundlaget for vores arbejde. Der skal nås nogle mål, og hvis vi i en dynamisk proces kan se, at der ikke leveres, så skal vi have evnen til at handle.”

Dorthe Bjerregaard-Knudsen tilføjer, at ambitionen om at være tættere på kunderne selvfølgelig også omfatter et tæt samarbejde med øvrige leverandører.

De organisatoriske ændringer i OMD sigter på at tune organisationen til at kunne optræde agilt.

“Skal vi leve op til ambitionen, så skal vi selvfølgelig også have en organisation, der er beslutningskraftig. Der skal kunne træffes beslutninger her og nu,” siger Dorthe-Bjerregaard-Knudsen.

Derfor er der nu en ledelse med seks personer ud over Dorthe Knudsen selv, og de har hver et team på 10-15 mennesker, som varetager en gruppe kunder. Samtidig har man brugt tid på at definere processer og retningslinjer, så beslutningslinjerne og -kompetencerne er klare.

Det er et ret nyt hold, som Dorthe Bjerregaard-Knudsen har knyttet til sig i ledergruppen. Den ene – strategisk direktør Kenneth Herlin – har haft sæde i ledelsen længe – mens to er blevet en del af ledergruppen inden for det sidste år. Der er tale om:

  • Rune Kiowsky, digital direktør
  • Annette Bramsen, kontaktdirektør

Hertil kommer så udnævnelsen af tre nye:

  • Claus Andersen, strategisk direktør
  • Kim Bagdonas Jørgensen, international kontaktdirektør
  • Karin Hallum, kontaktdirektør

“Grundlæggende er vi i dag nærmest et digitalt bureau. Det digitale er fundamentet for hele vores arbejde. Men Claus Andersen og Rune Kiowsky har særlige digitale kompetencer at byde ind med i ledergruppen. Det er baggrunden for deres udnævnelse,” siger Dorthe Bjerregaard-Knudsen.

I forbindelse med etableringen af den nye ledergruppe, har man sagt farvel til to.

“Jeg har haft behov for at sammensætte en ledergruppe i forhold til de udfordringer, vi skal arbejde med. Det er et puslespil, der skal gå op, og i den sammenhæng var der desværre to fra den oprindelige ledergruppe vi har været nødt til at sige farvel til,” siger Dorthe Bjerregaard-Knudsen.

Så vidt Bureaubiz erfarer, er der tale om Michael Stein og Camilla Malmose, men Dorthe Bjerregaard-Knudsen ønsker ikke at kommentere på navnene.