OMG: Lille fald i et stigende marked

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Efter VW, men før Orkla og L’Easy: Mediaomsætningen stod nærmest stille i 2007 hos OMG, som dog kunne glæde sig over stigende bruttoavance.

En medieomsætning, der gik en procents penge tilbage, er det mest dramatiske i regnskabet for Omnicom Media Group (OMG), der er en af Danmarks største mediabureau-grupper.

Sidste år steg mediemarkedet med over 7 pct., og derfor kan man sige, at OMG har tabt markedsandele …

“Både-og. Vi måler os i lige så høj grad på bruttoavance. Og her steg vi over fem pct. – nærmest på trods af, at vi i begyndelsen af regnskabsåret tog ufrivilligt afsked med VW, der hidtil havde stået for 5 pct. af vores brttoavance. Reelt gik vi i løbet af 2007 over 10 pct. frem i bruttoavance”, siger adm. direktør i OMG Nordic, Peter Gottfredsen.

Afskeden med VW skyldtes en central beslutning i bil-koncernen om, at alle fabriksejede importører skiftede til Mediacom. Sidenda er det i OMG gået godt med at sælge timer, og bundlinien (resultat før skat) giver en overskudsgrad, som trods et lille fald fortsat er på solide 18,6.

“Siden VW har vi ikke tabt noget, men har deltaget i masser af konkurrencer – og vundet en del. Vi genvandt Danske Spil, og vi vandt bl.a. L’Easy og Orkla, der er Nordens største annoncør. De fleste af vore nye kunder ser vi først effekten af i indeværende regnskabsår, og 2008 lover derfor godt”, siger Peter Gottfredsen.

Lønomkostningerne steg 4,3 pct., og det skyldes bl.a. oprettelsen af de forretningsområderne kommunikationsstrategi og digitale medier. Og posten forventes at stige, for allerede på nuværende tidspunkt har koncernen 20-25 flere medarbejdere end de 133, som regnskabet omtaler.

OMG består først og fremmest af OMD og PHD, og disse to bureauer repræsenterer 87 af de nævnte 133 medarbejdere. Blandt de to har OMD klaret sig bedre end PHD, hvad angår medieomsætning, hvor OMD er gået frem, mens PHD er gået tilbage. Men begge er gået frem i bruttoavance med 2-2,5 mio. kr. Da OMD er mere end dobbelt så stor som PHD, giver det dog sidstnævnte en procentuelt større fremgang.

Nøgletal for OMG

  • Omsætning 1,211 mia. kr. (-1,2 pct.)
  • Bruttoavance 97,3 mio. kr. (+5,4 pct.)
  • Bruttoav. pr. medarb. 731.594 kr. (+2,2)
  • Lønandel 68 (66,7)
  • Resultat før skat 18,071 mio. kr. (+0,1 pct.)

OMD

  • Omsætning 870,903 mio. kr. (+0,7 pct.)
  • Bruttoavance 57,775 mio. kr. (+4,4 pct.)

PHD

  • Omsætning 322,197 mio. kr. (-4,1 pct.)
  • Bruttoavance 21,694 mio. kr (+12,2 pct.)