OMG udnævner to nye directors i Insight Group

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

De to nye directors er rekrutteret internt og skal være med til at sikre evnen til at reagere hurtigt og agilt.

InsightGroup, der er en selvstændig enhed inden for Omnicom Media Group, bliver nu yderligere opgraderet inden for virksomheden, idet man udvider ledelsen med to personer.

De to er Louise Boiden Pedersen  og Søren Fromberg Nielsen, der udnævnes til Directors i InsightGroup.

De kommer begge fra en stilling som senior konsulent og om baggrunden for at tage dem med i ledelsen siger Frank Aagaard Andersen, der er General Manager i Omnicom Media Group.

”Søren og Louise har blandt andet arbejdet meget med data især inden for kontinuerlig beslutningsstøtte og anvendelse af big data i e-commerce. Der er i dag så store datamængder, som vi aldrig har set før, og det bliver altså mere og mere vigtigt at reagere i real-tid på data. Det at reagere hurtigt og agilt, er noget vi arbejder meget med og anser for vigtigt, og derfor har vi valgt at tage Søren og Louse med i ledelsen.”

Og han fortsætter:

”InsightGroup blev lanceret i efteråret 2012 med henblik på at kunne imødekomme disse behov hos annoncørerne, og nu er der et helt naturligt behov for at styrke ledergruppen”.

InsightGroup, der har 35 ansatte, ledes af Bernt Therp og består af to afdelinger.

Den, hvor Louise Boiden Pedersen  og Søren Fromberg Nielsen nu er trådt ind i ledelsen, arbejder med de datadrevne analyser og herunder modellering. Her består ledelsen desuden af Anne Sofie Munk og Pontus Norberg samt Erik Schmidt Taarnhøj, der er ansvarlig for afdelingen.

Mens den anden afdeling, der arbejder med mere klassiske kvantitative og kvalitative analyser har Mette Augustesen, som ansvarlig, og her indgår også Anne Foldager i ledelsen.