Omnicom køber op i Finland

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Overtagelsen af ungt og succesrigt mediabureau sigter mod at løfte OMG i hele Norden.

Omnicom Media Group, der er moderselskab for OMD og PHD, har købt det relativt unge og fremstormende finske mediabureau Toinen.

Opkøbet løfter OMG op til markedslederskab i Finland – men for OMG er perspektivet et helt andet.

“Vi er i Top 3 i de fleste nordiske lande, mens vi i Finland var nr. 4 indtil købet af Toinen. Men reelt var vi fint nok tilfredse med vores placering i Finland, så begrundelsen for at købe Toinen skal findes et andet sted,” siger OMGs nordiske chef, Peter Gottfredsen.

“75 pct. af vores omsætning relaterer sig til kunder, der arbejder på tværs af en eller flere grænser, og vi har 4-500 medarbejdere i det nordiske team. Toinen er en markant og unik succeshistorie. De er grundlagt i 2005 og udspringer af et digitalt mindset. De er vanvittigt dygtige inden for de nye datadrevede discipliner, hvor fokus er på at trække leads til kunderne og integrere med bl.a. CRM-aktiviteter. Vi ser et stort potentiale i at accelerere vores egen udvikling i hele Norden med Toinen i koncernen.”

Peter Gottfredsen fortæller videre, at Toinen er det suverænt mest pris-vindende mediabureau i de senere år.

Bureauet har tredoblet sin omsætning over de seneste tre år. Der er 70 medarbejdere i Toinen, dertil kommer 38 medarbejdere i delvist ejede selskaber.

“Vores 55 kolleger i Omnicom Media Group flytter sammen med Toinen i starten af det nye år, og den nye konstellation vil således omfatte godt 160 medarbejdere,” siger Peter Gottfredsen.

Toinen lægges sammen med PHD i Finland og bliver til ToinenPHD. OMD lægges sammen med Toinen’s datterselskab T2 og fortsætter som OMD.