One to Watch: Skyer

Jonathan Wichmann, tekst, film & konc. Frankly Web

På en fredag med skyfri himmel peger Jonathan Wichmann, Frankly Web, på en uudtømmelig kreativ inspirationskilde, nemlig skyer. Og en forening, der forstår at værdsætte dem.

Jeg vil gerne – på en solskinsdag som denne – anbefale The Cloud Appreciation Society, med adressen http://www.cloudappreciationsociety.org.

Ikke fordi det er det sidste nye skrig på webhimmelen. Måske snarere fordi det er det modsatte. Og så fordi der ligger noget overraskende, morsomt og inspirerende her – og noget der kan anvendes kreativt.

Men først i korte træk om foreningen: Den blev stiftet af englænderen Gavin Pretor-Pinney tilbage i 2004, og foreningens formål er intet mindre end at udbrede begejstringen ved skyer samt at gøre op med såkaldt “Blue Sky Thinking”, dvs. forestillingen om at skyfri himmel er det bedste.

For et medlem af foreningen er en helt blå himmel monoton og kedelig. Vi har brug for noget at se på. Noget at studere. Noget, der kan sætte fantatasien i gang.

Foreningen er i øvrigt en god case om internettet, og hvad det er særligt godt til: Uden at stifteren har gjort noget særligt for at udbrede kendskabet til foreningen (ud over at udgive nogle bøger om skyer, bl.a. “The Cloudspotter’s Guide), er den vokset til i dag at tælle mere end 21.000 medlemmer fra 80 forskellige lande, inkl. 65 danskere, herunder undertegnede.

En af de smukke ting ved siden (der i øvrigt godt kunne trænge til et re-design) er foto-sektionen, hvor medlemmer deler skybilleder med hinanden.

Omkring selve emnet og dets fascinationskraft er i øvrigt at sige, at det udmærker sig ved, at du kan have to tilgange til den:

  1. Du kan spotte og kategorisere skyerne på himlen efter art og type, dvs. anvende en videnskabelig tilgang

    eller
  2. du kan lede efter figurer i skyerne, dvs. bruge din fantasi. Særligt sidstnævnte tilgang finder man mange sjove eksempler på inde på siden.

Men hvad har skyer at gøre med vores branche?

Jo, der er jo – vil jeg mene – grundlæggende to måder at være kreativ og innovativ på. Enten har man antennerne ude og følger med i, hvad andre i branchen laver; eller også får du ideerne andre steder for efterfølgende at importere dem. Anvendt rigtigt kan cloudspotting med andre ord fungere som en idégenerator.

Cloudspotting understøtter kreativiteten, da det er en aktivitet, der gør tankerne lige så frigjorte som skyerne på himmelen.

Man kan sammenligne det med den tilstand, man befinder sig i, lige før søvnen indtræffer, hvor den ene skæve og visuelt funderede tanke flyder ind i den anden. Jeg tror, at fx mange reklamefilm er blevet undfanget lige netop dér.