Opbrud på Mensch

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

2 partnere og en direktør forlader bureauet. Ny adm. dir. bliver Christina Tønnesen.

Mensch er i opbrud. Bureauet har udsendt en pressemeddelelse om, at to partnere og en international direktør forlader bureauet – heriblandt adm. dir. Bjørn Stene.

Meddelelsen lyder som følger:

“Mensch omorganiserer sig, idet Managing Partner Bjørn Stene og Strategic Director & Partner Espen Sørensen samt International Director Jacob Johansen sammen har valgt at forlade Mensch.

Partner & Client Service Director Christina Tønnesen bliver ny Managing Partner pr. 1/1-16.

Bjørn Stene og Espen Sørensen har solgt deres aktier til Part & Creative Director Frederik Preisler, og udtrædelsen sker efter gensidig overenskomst pr. 31/12-15.

Bjørn Stene, Espen Sørensen og Jacob Johansen vil på et senere tidspunkt melde ud, hvad deres fremtidige planer indeholder.”

Udover Christina Tønnesen og Frederik Preisler tæller partnerkredsen i Mensch de to Creative Directors Peter Dinesen og Andrew Smart samt Digital Creative Director Paul Clements.

Bjørn Stene ønsker ikke at uddybe meddelelsen nævneværdigt.

“Jeg kan ikke sige andet end, at vi tre vil noget andet. Vi har i Mensch-kredsen haft mange gode år sammen, og så er det rart, at vi også kan skilles i god ro og orden,” siger Bjørn Stene til Bureaubiz.

Selv om en sådan skilsmisse næppe sker uden, at der har været en uenighed, så understreger Frederik Preisler også, at man går fra hinanden i god ro og orden.

“Selvfølgelig har der været en uenighed om strategien. Men jeg har fuld forståelse for, at de vil noget andet, og jeg er glad for, at vi har fundet en god løsning, der giver dem mulighed for at realisere deres ideer,” siger Frederik Preisler og tilføjer, at de tre får nogle projekter med, som giver mest mening at fortsætte i det nye regi.

Han fortæller videre, at Mensch vil fortsætte sin hidtidige linje.

“Vi får nu en mere fokuseret og koncentreret partnergruppe, og vi vil fortsætte linjen, hvor vi satser på nye og anderledes kompetencer – enten som strategiske alliancer, ansatte eller folk, der sidder sammen med os,” siger Frederik Preisler.

Der vil være 12-15 ansatte på Mensch – og små 20, hvis man regner dem med, der sidder sammen med bureauet.

Frederik Preisler bekræfter, at han nu er hovedaktionær, men det vurderes ikke at have betydning for hverdagen i partnerkredsen.