Opel fører an i digitalt konservativ bilbranche

Peter Engholm
25@mail.dk

Bilkøbere befinder sig på nettet snarere end i forhandlernes showroom – og biler. Derfor skal mærkerne være digitale, og det er de i stærkt varierende grad.

I begyndelsen af dette årtusind virkede det som om, at Opel var gået i stå. Mens andre mærker rykkede, fremstod selv facelifts og nye modeller fra Opel som noget fra i går.

Siden har det tyske mærke oppet sig. Ikke kun hvad angår selve bilerne, men også på det digitale felt. Og det har selv den værste krise hos Opels ejere, General Motors, tilsyneladende ikke pillet ved, for Opel er det mest digitale bilmærke herhjemme.

Det Digitale Sundhedstjek er en undersøgelse, som analysefirmaet MyResearch har lavet i samarbejde med mediabureauet Starcom. Undersøgelsen ser på, i hvilket omfang en række brancher udnytter de digitale muligheder – herunder også de enkelte aktører i branchen.

Undersøgelsen har set på 25 bilmærker på det danske marked, og Opel får en digital performance score på 63 pct. Efterfulgt af Volvo med 61 pct. og Mazda, Citroën og Saab med hver 58 pct.

I bunden af listen – og dermed de bilmærker, der i laveste grad udnytter digitale muligheder i deres kommunikation – ligger de italienske søstre Fiat og Alfa Romeo med hhv. 33 pct. og 38 pct.

“Bilbranchen har været digital konservativ, fordi der før har været fokus på det fysiske produkt. Bilkøbere valgte tidligere at søge deres information hos forhandleren. De talte med ham, fik en brochure og en prøvetur. Førhen prøvede bilkøberen 3-4 biler, før vedkommende traf sit valg. Nu prøvekøres der i snit 1½ bil, før beslutningen træffes. Og informationssøgningen er blevet digital,” siger Steen Davidsen, marketingchef hos Opel Danmark.

I foråret lå bilerne præcist midt i feltet blandt de 21 undersøgte brancher, når det gælder digtal performance. Siden har mærkerne generelt rykket sig markant, og udviklingen kommer ikke bag på Steen Davidsen.

“Flere og flere når til erkendelsen af, at kunderne i stadig mindre grad er fysiske. Og derfor skal der strategisk sadles om. Det gjorde vi hos Opel for knap to år siden, med en strategi om at udnytte de digitale muligheder. Vi har ikke penge til at være på alle kanaler, så vi satser på tv og online, og er – så vidt jeg kan se – det bilmærke, der spenderer mest på online,” siger Steen Davidsen.

De stadig mere digitale bilkøbere stiller i øvrigt også andre krav til bilsælgeren, når køber og sælger så endelig mødes.

“Når Opel gør informationer let tilgængelige og stiller argumenter til rådighed, så ved kunden meget mere om mærket – og biler generelt – end tidligere. Det har ændret sælgerrollen fra det ekspederende til en konsulent, der vejleder og sparrer. Samtidig skal sælgeren være mere skarp end nogensinde, fordi kunden nu er så langt i sin købsproces, når vedkommende endelig står i udstillingslokalet, at der ikke gives mange chancer for at lukke handlen,” siger Steen Davidsen.

Langt størstedelen af bilmærkerne har eksempelvis en Facebook gruppe, applikation til iPhone, banneraktivitet og mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev, mens kun 16 pct. har mobil site, og ingen har fundet det nødvendigt med hverken chatfunktion, blogs eller dialogforum.

Om Det Digitale Sundhedstjek

Mere end 120 danske virksomheder inden for 21 forskellige brancher er evalueret ift. deres anvendelse af de digitale muligheder. Den samlede digitale performance udtrykkes i den Digitale Performance Score (=DPS) der er et objektiv mål for virksomhedens anvendelse af de digitale muligheder. DPS beregnes som en vægtet score, hvor de 22 performance kriterier er tildelt individuelle vægte afhængig af vigtigheden af de enkelte kriterier.

Herefter ganges virksomhedernes performance på, der bortset fra SEO & Facebook fans er dikotome variable, dvs. enten anvender virksomheden den digitale mulighed eller også gør den ikke. DPS ligger i mellem 0-100%, hvor 100% udtrykker at virksomheder udnytter alle de digitale muligheder, som undersøgelsen evaluerer. Den højest opnåede score til dato er 79% (Nykredit Bank).