Operate er tilbage i vækstsporet – efter store forandringer

Finn Graversen,
journalist

2 års nedgang er vekslet til fremgang som resultat af, at bureauets kundeporteføjle i dag ser markant anderledes ud.

Operate Gruppen var for nogle år siden Danmarks største PR-og kommunikations-bureau, men de seneste to år har bureauet måttet notere et samlet fald i bruttoavance på ca. 26 pct. og er blevet overhalet af Public Affairs-bureauet Rud Pedersen.

Men sidste år vendte man udviklingen og i 2021 lagde man ca. 5,5 mio. kr. til bruttoavancen svarende til 14,1 pct.

Operate taler selv om, at man arbejder med at drive forandringer, og det er faktisk lige nøjagtig, hvad bureauet har skullet igennem.

Årsagen til faldet var nemlig at mange af de offentlige kunder forsvandt i markedet – og er grundlæggende ikke vendt tilbage. Derfor har Operate skullet flytte fokus og søge kunder i private virksomheder, organisationer etc.

Det er lykkedes. 80 pct. af væksten kan tilskrives nye private kunder, og hvor fordelingen offentlig/privat tidligere var ca. 50/50, så er den nu ca. 25/75. Det fremgår desuden af årsberetningen, at bureauets fem største kunder nu udgør ca. 28 pct. af omsætningen mod 31 pct. i 2020.

Det kan ligne en ret radikal forandring, men helt så voldsom har det ikke været.

“Vi oplever, at mange private virksomheder har en interesse for at tage et større samfundsansvar, og det skaber et øget behov for at arbejde med deres omverden og deres aftryk i verden. Det betyder, at vi grundlæggende har en række kompetencer, som gør os relevante for virksomhederne, siger adm. dir. Anders Dybdal og fortæller videre, at den ændrede kundeportefølje betyder, at bureauet har lidt mindre synlighed omkring sine projekter.

“Som bureau har vi en god synlighed, men vi arbejder tiltagende med projekter, der går dybere ind i organisationerne, er mere forretningskritiske og har større strategisk dybde. Det betyder også, at vi i flere tilfælde ikke kan gå rundt og fortælle om dem,” siger Anders Dybdal.

Selvom bureauet grundlæggende har været godt rustet til den ændrede kundeportefølje, så har den dog fortsat krævet, at der har skullet – og fortsat skal – investeres i kompetencer.

“F.eks. har vi skullet opruste på konsulent-siden, med henblik på at have folk, der både er mere senior og har en bredere konsulent-erfaring. Et eksempel er en af vores nye folk, som er Thomas Martinsen, der har en baggrund som partner hos management-firmaet, Implement. Det er oplagt, at vi også skal opruste på data, men også kreativitet har vi skulle styrke os på. Når man skal arbejde med at ændre adfærd og mindset hos folk, så har man brug for kreative kompetencer. Ikke kun form, farve og payoffs men også kreativitet i forhold til at udvikle nye løsninger eller få dem udbredt ” siger Anders Dybdal og fortsætter:

“Så ja – vi har skulle forandre os – og skal fortsat. Men vores udgangspunkt er godt, og derfor kan vi håndtere det som en løbende proces.”

Operate fylder faktisk 20 år i 2022, og det skal fejres – bl.a. også med yderligere investeringer.

“De gode resultater i 2021 giver os mulighed for at investere yderligere i virksomheden. Vi kommer til at investere yderligere i at styrke husets forandringskompetencer. Og så vil vi i 2022 også investere mere i gode relationer til kunder og samarbejdspartnere. Vi ser frem til at markere vores jubilæum til efteråret med en store Operate After Hours fest,” siger Anders Dybdal.

Nøgletal for Operate, Gruppen
Bruttoavance 46,192 mio. kr. +14,1 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 918.330 kr. +16,8 pct.
Lønandel 70,2 (71,9)
Resultat før skat +7,715 mio. kr. +25,4 pct.

Nøgletal for Operate
Bruttoavance 36,43 mio. kr. +19,5 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 926.972 kr. +23,1 pct.
Lønandel 70,6 (75,4)
Resultat før skat 6,701 mio. kr. +66,2 pct.

Nøgletal for Operate Technology
Bruttoavance 8,534 mio. kr. +0,2 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 853.400 kr. -9,2 pct.
Lønandel 69,1 (61,8)
Resultat før skat 0,832 mio. kr. -49,8 pct.

Nøgletal for Operate Experience
Bruttoavance 1,228 mio. kr. -17,3 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 1,228 mio. kr. +65,8 pct.
Lønandel 66,2 (58,2)
Resultat før skat 0,182 mio. kr. -58,4 pct.