Opfordring til mediabureauer: Kom ind i kampen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kunderne ønsker tættere samarbejde mellem både reklame- og mediabureauer samt andre aktører. Derfor er det ærgerligt, at mediabureauerne ikke deltog i bureauleder-seminaret, mener Jens Krog fra Advance.

Hvorfor lægger man afstand til en forening, man selv er medlem af? Det har Jens Krog fra Advance i hvert fald svært ved at forstå.

“Hvis DRRB ikke fungerer efter hensigten og bureaulederseminarerne ikke er relevante nok – så kom ind i kampen”, siger han og fortsætter:

“Jeg har med en vis undren læst dialogen omkring mediebureauernes manglende deltagelse på bureaulederseminaret i Amsterdam for nylig. Udgangspunktet var Jonas Hemmingsens stempling af de udeblevne mediebureauer som selvfede. I sig selv en provokation, men i lyset af enkelte reaktioner måske meget rimelig.

Jeg synes af flere årsager, det er superærgerligt at mediebureauerne ikke deltager.

For det første er det min erfaring at samtlige kunder ønsker et tættere samarbejde mellem medie- og reklamebureauer (og alle andre relevante aktører). Og den stadige forandring af mediebilledet gør kun det behov større.

For det andet er det min oplevelse, at mange mediebureauer fortsat er opdelt i “mediesiloer” og kæmper med en ægte tværmediel rådgivning – altså præcis essensen af de emner, der var på agendaen i Amsterdam.

Jeg kan godt forstå, at mediebureauerne har en dialog med en række andre kompetencer end dem, de typisk finder på et reklamebureau – den dialog fører reklamebureauerne selvfølgelig også selv. Ikke desto mindre er tv, print og out-door stadig en meget vigtig del af mediestrategierne for mange kunder – og mange mediebureauer har i hvert fald haft travlt med at dokumentere vigtigheden og effekten af disse mediegrupper. Hvis vi tror på at vores kommunikation skal hænge sammen på tværs af medier, ja så er en fremadrettet dialog nok en rigtig god idé”, siger Jens Krog og slutter:

“Vi kan ikke vente til næste bureaulederseminar med at diskutere fremtidige samarbejdsstrukturer, så lad os komme i gang. Min dør er åben hver dag”.