Oplevelsesøkonomi har spredt sig til næsten alle virksomheder

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

91 pct. af alle danske virksomheder arbejder med oplevelser som en del af forretningen, konstaterer Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har kortlagt oplevelses-erhvervene.

Oplevelsesøkonomi er i dag meget mere end et buzz-ord. Det er en dybt integreret del af dansk erhvefvsliv og har meget stor betydning for den danske samfundsøkonomi.

Det fremgår af en rapport fra Erhvervs- og byggestyrelsen, der har kortlagt oplevelseserhvervene. Noget af en opgave, for oplevelsesøkonomi kommer bredt ud alt afhængig af definition. I rapporten opererer man bl.a. med tre ringe: den første der rummer de direkte kreativt arbejdende. I dette medie vil man uvilkårligt tænke på bureauer, men der er selvfølgelig mange andre – tag bare skuespillere.

Desuden er der også kreative i andre virksomheder – og det er faktisk en rigtig god ide, konstaterer rapporten.

De mest højproduktive virksomheder i 2008 har ansat flere kreativt uddannede og har flere kreative jobfunktioner end de øvrige virksomheder.

Den anden ring rummer virksomheder, der lever af at formidle kreativitet. Det kan f.eks. være Lego og Tivoli.

Og så er der den tredje ring, hvor oplevelser bruges til f.eks. produktudvikling. Samlet konstaterer rapporten, at 91 pct. af danske virksomheder arbejder med oplevelser som en del af forretningen for at skabe værdi for kunder og medarbejdere.

Samlet står oplevelseserhvervene i Danmark for knapt 12 pct. af værdiskabelsen i dansk erhvervsliv. Det svarer til en årlig værditilvækst på 108 mia. kr.

Værditilvækst er en økonomisk term, der ikke som sådan betyder vækst. Tallet er et udtryk for, hvad oplevelseserhvervene bidrager med til den danske samfundsøkonomi, og tallet er højere end f.eks. landbrugets og byggeriets værditilvækst.

Rapporten konstaterer, at med virksomheder som Lego, Georg Jensen, Noma, IO Interactive, B&O og B.I.G. har Danmark både historiske og nutidige styrkepositioner inden for f.eks. arkitektur, design, mode, møbler, gastronomi eller computerspil.

Foruden arbejdspladser og eksport markedsfører de kreative erhverv desuden Danmark i udlandet, når dansk film og arkitektur vinder international opmærksomhed.

“De kreative erhverv udgør en vækstmotor for den danske økonomi. De skaber både nye virksomheder og arbejdspladser. Men vi skal også udnytte den afsmittende effekt, de kreative erhverv kan have på andre erhverv. Flere danske virksomheder skal skille sig ud med produkter med historie, æstetik og identitet, som giver forbrugeren oplevelser. Her ligger en vigtig del af fremtidens vækst.”, siger direktør Finn Lauritzen, Erhvervsstyrelsen.

Rapporten er lavet sammen med Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi og herfra siger direktør Rasmus Wiinstedt Tscherning:

“I Danmark har vi stolte traditioner for at involvere forbrugerne i at udvikle nye produkter og services. Og medarbejderne i danske virksomheder er generelt selvstændige, nysgerrige og gode til at tænke i utraditionelle løsninger. Derfor skal der fortsat være stort fokus på oplevelser, som et væsentlig konkurrenceparameter. Her spiller oplevelseserhvervene en vigtig rolle som væksterhverv og som strategisk samarbejdspartner for det øvrige erhvervsliv.”

Fakta om oplevelsesøkonomien i Danmark

  • Oplevelseserhvervene udgjorde i 2008 11,8 pct. af værditilvæksten i Danmark eller i alt 108 mia. kr. Det er mere end otte gange så meget som det samlede bidrag fra landbrug, gartneri og skovbrug.
  • Oplevelseserhvervene stod i 2008 for 7,6 pct. af den samlede beskæftigelse med en årlig vækst på 1,1 pct. i 2000-2008. Øvrige erhverv havde i samme periode en årlig vækst i beskæftigelsen på 0,6 pct.
  • I perioden 2005 til 2008 er oplevelseserhvervenes andel af værditilvæksten steget i forhold til hele erhvervslivet.
  • I 2008 var 15 pct. af alle danske virksomheder inden for oplevelseserhvervene og mere end 21 pct. af de nye danske virksomheder startede op i oplevelseserhvervene.
  • Omkring hver femte af alle vækstvirksomheder og nye vækstvirksomheder i Danmark var at finde i oplevelseserhvervene.

Oplevelsesøkonomien i udlandet

  • I Europa udgør de kreative erhverv 3,3 pct. af EU’s økonomi og 3 pct. af beskæftigelsen – sidstnævnte med en årlig stigning på 3,5 pct. i 2000-2010. Det øvrige erhvervsliv i EU opnåede en samlet vækst i beskæftigelsen på 1,0 pct. i samme periode.
  • I Storbritannien er arbejdspladserne i de kreative erhverv vokset dobbelt så hurtigt, som i det øvrige erhvervsliv.
  • På verdensplan havde den globale eksport af kreative produkter og tjenesteydelser i perioden 2002-2008 en gennemsnitlig årlig vækst på 14 pct. FN definerer desuden den kreative sektor, som et af verdens mest dynamiske sektorer.

Vækst via Oplevelser 2011, som Erhvervs- og Byggestyrelsen og Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har udarbejdet i fællesskab giver et opdateret billede af den danske oplevelsesøkonomi. Rapporten kan downloades på

www.cko.dk

og

www.ebst.dk

.