Oplevelsesbureauer klarede sig bedre end markedet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

11 bureauer i den årlige rapport fra Bureaubiz er specialiseret i oplevelses-markedsføring og events. De havde et godt 2014.

Nogle kalder sig eventbureauer. Andre – som f.eks. Agenda – taler om, at de arbejder med oplevelses-markedsføring.

Men ser man dem som en gruppe – de er alle placeret under reklamebureauerne i den årlige rapport fra Bureaubiz – så klarer de sig under alle omstændigheder ganske godt.

De 11 oplevelsesbureauer i rapporten havde tilsammen en bruttoavance på knap 77 mio. kr. hvilket var en vækst på 10,7 pct. – markant bedre end reklamebureaugruppen og på niveau med de bedste af de andre bureautyper.

Deres overskud voksede med 20,6 pct. til 9,4 mio. kr., hvilket giver en overskudsgrad på 12,2. Den bliver kun slået af dialog-bureauerne.

Der er dog klare forskelle mellem de enkelte bureauer. Listen over udviklingen i bruttoavance ser således ud:

 • Eventforce +38,3 pct.
 • Eventually +49,5 pct.
 • Agenda +11,8 pct.
 • Nordic Event -22,1 pct.
 • JCP +20,9 pct.
 • Welcome -33,3 pct.
 • Copenhagen Event Company +18,8 pct.
 • Shout Cph +21,9 pct.
 • Crone & Co +2,8 pct.
 • 3rd Dimension -19,0 pct.
 • Experiencepartner -18,2 pct.

Kigger man på bundlinjen, så topper Eventforce med en overskudsgrad på 34,6 foran et af de mindre, Copenhagen Event Company med en overskudsgrad på 21,4.

Sidste år toppede Eventually i Minor League (under 15 ansatte) i Bureaubiz Performance Index (BBPI), der bygger på 3 års udvikling i bruttoavance og overskudsgrad. Bureauet opnåede i 2014 en flot vækst – men det gik lidt ud over bundlinjen og derfor kunne man ikke opretholde førstepladsen.

Desuden er bureauet blevet så stort, at det nu er rykket over i Major League.

Faldet i indtjening hænger sammen med investeringer i både nye lokaler, IT og ikke mindst medarbejdere – både i flere og i at pleje dem, fordi, der virkelig har været travlt.

“Vi har virkelig knoklet – specielt var vores forår 2014 ekstremt travlt. Vi har taget nogle erfarne medarbejdere ind og andre medarbejdere har fået mere erfaring,” siger adm. dir. Rikke Nordentoft Damborg og fortsætter:

“Vi har også lukket en del ordrer med nye store kunder, ikke blot i Danmark – halvdelen af vores omsætning er baseret på events i udlandet, og det for udenlandske kunder. Faktisk afvikler vi lige så mange events i USA (5 stk) som i Jylland. Ligeledes kom vi også ind på nye markeder i Mellemøsten og Afrika, hvilket har være meget spændende. Men stadigvæk er vores hovedmarked Danmark.”

Årets bureaurapport udkom torsdag den 13. august i trykt form: 40 sider med en lang række nøgletal på 248 bureauer fordelt på 6 bureautyper. Nøgletallene er unikke. De indsamles dels gennem de trykte regnskaber, dels gennem den journalistiske dialog, Bureaubiz har med bureauerne. Man kan således ikke uden videre finde nøgletallene selv eller andre steder.

Rapporten koster 1895 kr. ex. moms. For 500 kr. ekstra kan man få ekstra eksemplarer (maks. 5).

Bestil ved at maile Finn Graversen på finn@bureaubiz.dk

Årets bureaurapport præsenteres ved et arrangement i Bureaubiz og Kommunikationsforums lokaler i København onsdag den 26. august. Dette arrangement er nu udsolgt.