Overraskende direktørskifte på PHD

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Morten Kristensen er stoppet som adm. dir., og hans afløser er fundet internt. Desuden er udnævnt ny kontaktdirektør.

Mediabureauet PHD har i 2011 opnået nogle markante kundegevinster i form af bl.a. Mars, Sony Ericsson og L’Oreal. Ud fra den betragtning var der ikke noget, der indikerede, at et direktørskifte var under opsejling.

Men det var der altså. Morten Kristensen er stoppet som adm. dir. Meldingen blev givet på bureauet i går og han har forladt bureauet.

Afløseren er blevet Nini Roed, hvilket bør pege på en betydelig kontinuitet. Nini Roed havde indtil i går titel af kontaktdirektør, og hun har været på bureauet, siden, det i 2000 blev stiftet under navnet Mediawise.

Det var det daværende TMP, der stod bag, og Mediawise havde Peter Gottfredsen som adm. dir.

Han er i dag nordisk chef for OMG, der er moderselskab for både PHD og OMD.

Forklaringen på direktørskiftet ligger faktisk i de nye kunder.

“PHD har haft flot succes med nogle store kundegevinster. Men der er tale om store internationale kunder, som stiller nogle andre krav end lokale kunder, som man har tabt nogle af i årets løb,” siger Peter Gottfredsen og fortsætter:

“Derfor er kundeprofilen skiftet, og der var behov for en anden ledelsesprofil i forhold til, hvad Morten Kristensen står for. Det har vi snakket om, og jeg havde fundet nogle alternativer inden for OMG til ham. Men han valgte altså at takke nej og forlade bureauet. Jeg er ked af, at det ikke lykkedes at fastholde ham.”

Blandt de lokale kundetab, nævner Peter Gottfredsen Scandlines og Oister.

“Min store opgave var at lancere PHD Danmark, og det arbejde er tilendebragt. Jeg er stolt af de resultater, vi har opnået, og jeg føler, at tidspunktet er rigtigt til at søge nye udfordringer,” siger Morten Kristensen.

Nini Roed har som noget af det første udnævnt Elisabeth Krag Hansen til ny kontaktdirektør med særligt fokus på det nordiske samarbejde.