Overskuddet skrumpede i Sylvester Hvid

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Efter en årrække med pæne overskud gav det seneste år kun et marginalt plus. En fejlinvestering i et bureau er årsagen til det ”ikke-tilfredsstillende” resultat.

Sylvester Hvid & Co er historisk set altid på udkig efter legekammerater – eller sagt mere formelt:

”Bureauet er ret solidt, og dermed ligger næsten også en forpligtelse til at investere i branchen – med henblik på vækst hos os og på konsolidering af vores portefølje. Vi har altid været investeringslystne, og vi kigger konstant på forskellige bureauer med risikovillig kapital,” siger Fernando W. Olsen, adm. direktør i Sylvester Hvid & Co.

Denne tilgang har med Fernando Olsens ord “kastet gode indkøb af sig og bygget specielle kompetencer op hos os”, men også givet skæverter – og sidstnævnte nævner han som årsag til et årsregnskab, der ikke er tilfredsstillende.

”Vi købte et selskab i 2012, som viste sig at være en boble uden indhold og reelle kompetencer, og derfor straks-afskrev vi det. Sådan må det være. Det er risikovillig kapital, så det lever vi med – og vi lærer af vores vejl.”

Bruttoavancen i bureauet skrumpede lidt, mens overskuddet decideret krympede:

”Jeg har aflagt 18 årsregnskaber i Sylvester Hvid – med betydelige overskud, men det aktuelle overskud er marginalt, og det er ikke tilfredsstillende. Koncernen omfatter bl.a. et online-selskab og et PR-bureau, og de klarer sig bedre. Sammenlagt kommer vi ud med et million-overskud, men når moderselskabet ikke klarer sig så fornuftigt som ellers, så lider alle under det,” siger Fernando Olsen.

Det nye regnskabsår er fire måneder gammelt, og her er indtjeningsudfordringen ifølge den adm. direktør vendt til noget, han betegner som tilfredsstillende.

Nøgletal – Sylvester Hvid & Co

  • Bruttoavance 13,238 mio. kr. -6,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 551.583 -6,4 pct.
  • Lønandel 72 (62,6)
  • Resultat af primær drift +0,226 mio. kr. -84,1 pct.