Pænt og nydeligt regnskab fra Subsero

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dialogbureauet har gode forventninger til 2008 på grund af de trangere tider for mediemarkedet.

Dialogbureauet Subsero kom ud af 2007 med en fremgang i bruttoavance på 7 pct. Bundlinjen gik dog ikke lige så meget frem – bl.a. fordi personaleomkostningerne også steg med ca. 7 pct.

Det anføres yderligere i beretningen, at resultatet skal ses i lyset af, at der er anvendt betydelige ressourcer på at systematisere de interne forretnings- og arbejdsgange – en indsats som dog forventes at give effektiviserings-gevinster i de kommende år.

Forventningerne til indeværende år er gode:

“Der skrives i disse måneder meget om faldende vækst og en opbremsning i forbruget, som også rammer reklamebudgetterne. For os tegner 2008 imidlertid særdeles godt og det hænger sammen med, at markedets fokus på “return on investment” passer perfekt med vores arbejde i krydsfeltet mellem web og dialog, der er kontante, målbare discipliner”, siger direktør Stig Andersen fra Subsero.

Nøgletal for Subsero

  • Bruttoavance 10,7 mio. kr. (+7 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 891.667 kr. (+7 pct.)
  • Lønandel 59 (59)
  • Resultat af prim. Drift 2,093 mio. kr. (+2,9 pct.)