Par No. 1 direktører bag nyt bureau

Peter Engholm
25@mail.dk

Den dramatiske konkurs i Par No. 1 rummede bl.a. en højst usædvanlig mail, der varslede et nyt bureau. Danmarks yngste bureau har allerede 12 medarbejdere.

Den dramatiske konkurs i Par No. 1 lige før sommerferien fører nu til etableringen af et nyt bureau i Aalborg under navnet Clienti. Bag står direktøren i Par No. 1, Anders Bjørnstrup, og direktøren for Par No. 1 i Aalborg, Mette Danmark.

Til dramatikken i forbindelse med konkursen hører en højst usædvanlig mail fra Par No. 1’s øverste chef, Jørgen Hansen.

Kort efter, at der var afsagt konkursdekret udsendte han en mail til udvalgte personer, hvori han skrev, at man havde været blot to timer fra at blive reddet. Det meget usædvanlige i mailen var, at han lagde skylden for den fejlslagne redning på en af bureauets direktører.

“… Men lige før underskrivelse fik jeg en opsigelse fra vores direktør i Aalborg, som sandsynligvis starter konkurrerende virksomhed. Og da det var en betingelse fra investorerne/bankens side, at den samlede ledergruppe var med, faldt løsningen til jorden.”

Jørgen Hansen sigtede til Anders Bjørnstrup, og om ikke andet så er sandsynligheden for et nyt bureau siden blevet til vished.

Dengang havde Anders Bjørnstrup ingen kommentarer til mailen, udover at han ikke havde sagt op, men derimod ophævet kontrakten p.g.a. misligholdelse.

Og det er fortsat begrænset, hvad Anders Bjørnstrup har af kommentarer til den dramastiske slutspurt i det nu hedengangne bureau.

“Clienti opstod i forbindelse med konkursen i Par No 1. Forhistorien har været turbulent, men det mest konstruktive er at kigge frem – og for vores vedkommende starte helt forfra. Og, nok så væsentligt, at køre tingene 100 pct. korrekt,” siger Anders Bjørnstrup.

Et kig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver ikke næring til spekulationer om urent trav: Konkursdekretet blev afsagt d. 29. juni og Clienti blev stiftet d. 8. juli og papirerne indsendt d. 13. juli.

“Vi har taget bestik af sitautionen: Der er plads til et bureau af en vis størrelse og pondus i Aalborg. Både kunderne og de dygtige medarbejdere er der. Vi begynder fra bunden af – via vores forskellige netværk,” siger Anders Bjørnstrup.

Clienti har 12 medarbejdere – med en grundstamme af tidligere Par No 1-medarbejdere – og der kommer løbende nye folk til, oplyser Anders Bjørnstrup.

Om bureauets navn har han denne forklaring:

“Vi kunne tage vores efternavne, men det har alt for mange gjort før os – og i øvrigt har Bjørnstrup & Danmark ikke den rette klang. Der er bureaunavne på både engelsk og tysk, men vi mente, at Clienti klingede godt og rummede nogle gode vinkler. Clienti betyder kunder på italiensk, og vi vil arbejde endnu kraftigere på at have kundens hverdag og udfordringer i fokus. Når vi forstår kundens målgruppe og marked, kan vi flytte varer og holdninger,” siger Anders Bjørnstrup.