Par No. 1 gået konkurs

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det er et af landets største bureauer, der lukker. Datterselskabet i Riga og Reklamebureauet Os i København skulle dog være holdt uden for.

Turbulensen på det jyske bureaumarked fortsætter. Nu må Par No. 1 også kaste håndklædet i ringen.

Skifteretten i Viborg bekræfter, at der i går blev afsagt konkursdekret over selskabet.

Det er et af landets største reklamebureauer, der må dreje nøglen om. I 2009 var Par No. 1 – med en bruttoavance på omkring 62 mio. kr. – nummer otte på Bureaubiz’ liste over reklamebureauer.

Siden er der dog kommet mere til. Ved indgangen til 2010 blev A-Pressen storaktionær i Par No. 1 med 30 pct., og reklamebureauet Uberkant blev indlemmet i gruppen.

I starten af 2010 overtog man så 51 pct. af Scanad og fusionerede det med Par No. 1 i Aarhus.

Scanad gik dog konkurs for lidt mere end en måned siden, og Par No. 1 har heller ikke indleveret regnskab for 2010, så den aktuelle størrelse er ukendt, Ud over København er Par No. 1 også repræsenteret i Aalborg. Konkursen vedrører skønsmæssigt 50 medarbejdere.

Meget opsigtsvækkende udpeger adm. direktør og hovedaktionær Jørgen Hansen én person som udslagsgivende for konkursen. Det sker i en mail, som er udsendt til udvalgte personer. Her fortæller Jørgen Hansen, at man var blot to timer fra at blive reddet af banken og investorer:

“… Men lige før underskrivelse fik jeg en opsigelse fra vores direktør i Aalborg, som sandsynligvis starter konkurrerende virksomhed. Og da det var en betingelse fra investorerne/bankens side, at den samlede ledergruppe var med, faldt løsningen til jorden.”

Personen, som Jørgen Hansen omtaler, er Anders Bjørnstrup, der ikke bare er direktør i Aalborg men rent faktisk direktør i Par No 1. Bureaudirektøren i Aalborg er Mette Danmark. Anders Bjørnstrup har over for Bureaubiz ingen kommentarer til mailen, men noterer blot, at han ikke har sagt op, men har ophævet sin kontrakt p.g.a. misligholdelse.

Det er ikke lykkedes at få kontakt med adm. dir. Jørgen Hansen eller kurator, Karsten Cronwald Jensen, men det ligger fast, at Par No. 1’s selskab i Riga og Reklamebureauet Os holdes ude af konkursen.

“Vores situation er, at vores hovedaktionær er gået konkurs, mens vi har en fornuftig drift. Nu arbejdes der så på at finde en løsning, og der er konkrete forhandlinger med investorer,” siger adm. dir. Søren Als, Reklamebureaeut Os. 

Konkursen i Par No. 1 forklarer, hvorfor selskabet smækkede kassen i over for Scanad for et par måneder siden. Bureauet gik derfor i rekonstruktion, men måtte ret hurtigt opgive helt.

Par No. 1 har haft nogle svære år. Bureauet har været meget opkøbsivrig, men haft svært ved at få bundlinjen til at følge med. De sidste to regnskabsår har således givet et minus på 8 mio. i hvert af årene.

Jørgen Hansen sagde i midten af maj, at 2010 heller ikke ville blive noget at prale med, men der var taget nogle initiativer – bl.a. nedlæggelse af afdelingen i Viborg og salget af udstillings-aktiviteterne.

“Så vi er i balance nu, og Reklamebureauet Os har også vist en fin udvikling” sagde han dengang og tilføjede, at man rent faktisk også havde ansat. Men det var sket i Riga.

Specielt det østjyske bureaumarked har været ramt af turbulens i de seneste måneder. Ikke kun på grund af konkursen i Scanad. Envision har måttet skille sig af med hver tredje medarbejder – ialt 37 – fordi Føtex ønskede en helt ny ramme om produktionen af tilbudsavsier, der indebar mere produktion i Østen, ny teknologi og en anden organisering af arbejdet.

Opdatering: En gruppe af lokale investorer i Viborg har købt Par No. 1’s afdeling i Viborg og Reklaembureauet Os, som således nu er reddet ud af konkursboet.