Partner forlader GCI Mannov

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

To folk på pr-bureauets Århus-kontor vil starte for sig selv.

Lederen af GCI Mannov’s Århus-kontor, Charlotte Støvring, siger nu farvel til bureauet sammen med senior-konsulent Brian Woodward. Deres plan er at starte for sig selv.

De to opsigelser er de seneste i en lang række inden for de sidste halvandet år. Steffen Lüders, der er hovedaktionær i bureauet, vurderer selv, at man har sagt farvel til 12-13 stykker.

“Vi har haft en afgang, der er større end årene før, men det var vi forberedt på. Det hænger sammen med, at vi havde, hvad man kan kalde for en opsparet anciennitet. Vi har haft en række dygtige folk, som støder på en etableret partnerkreds, og derfor kan fristes af gode job andre steder. Desuden har nogle enkelte andre fundet ud af, at de ikke ønskede at fortsætte som konsulenter. Det nye i forbindelse med Charlotte Støvring er, at det er første gang, en partner forlader os. Men hun har ønsket at starte for sig selv, og det ønsker jeg hende så held og lykke med”, siger Steffen Lüders og noterer, at bureauet ikke har problemer med at rekruttere nye folk.

Ebbe Kristensen, der tidligere har været leder af Århus-kontoret men i en periode har koncentreret sig om kunde-projekter, overtager ledelsen. Desuden er der ansat en enkelt ny, så der i alt er 6 medarbejdere mod 8 for halvandet år siden. Yderligere er der en søgeproces i gang.

“Jeg har samarbejdet med Charlotte Støvring i 8 år og er ked af, at hun forlader os. Men når hun gerne vil prøve for sig selv, så forstår jeg hende, og jeg er glad for, at vi kan afvikle samarbejdet i god ro og orden”, siger Ebbe Kristensen, der glæder sig til igen at overtage det ledelsesmæssige ansvar.

Samlet har GCI Mannov i sidste måned ansat 3 og yderligere 2 er på vej.

Steffen Lüders siger dog, at afgangen af folk er benyttet til samlet set at sære bemandingen ned. Det afspejler dels regnskabsresultatet for 2007, der bød på en markant nedgang i driftsresultat (primær drift faldt fra 5,1 mio. til 251.000 kr.)

“Men allerede for halvandet år siden vurderede vi, at der på et tidspunkt ville komme en nedgang i økonomien, og derfor er vi nu trimmet til den situation, vi står i nu”, siger Steffen Lüders.

Bureauet havde i 2007 i gennemsnit 51 medarbejdere, og det tal er faldet med ca. 5, vurderer Steffen Lüders.