Partner-opgør i reklamebureauer

Peter Engholm
25@mail.dk

Playgrround, der bl.a. har OMI People i ejerkredsen, fik et kort liv – men har udsigt til et længere efterspil. For der er uenighed blandt parterne – bl.a. med beskyldninger om at have udfærdiget falske dokumenter.

For nylig stoppede Lars Nørby Johansen – bestyrelsesformand i bl.a. Falck og William Demant Holding – som formand for OMI People. Erhvervsmanden, der gjorde Corporate Governance-begrebet kendt i Danmark, begrundede sit stop med, at det gik for langsomt med at indføre god virksomhedsledelse i bureauet.

Konkret var der flere kritiske revisorbemærkninger i regnskabet. Men da Bureaubiz omtalte Nørby Johansens afgang, kunne vi yderligere berette om et selskab – det digitale bureau Playgrround – med OMI-tilknytning, der var sendt til tvangsopløsning.

Den sag udløser nu et efterspil mellem stifteren af Playgrround, Morten Hassing-Kjær, og stifteren af OMI, Claus T. Hansen. Sidstnævnte beskylder førstnævnte for at have udfærdiget et falsk dokument og truer med advokat.

Playgrround er for 21,5 pcts vedkommende ejet af OMI People, men stifteren af OMI People, Claus T. Hansen, nedtonede indledningsvist sine relationer til Playgrround, da Bureaubiz spurgte til dem:

“Det er ikke noget, jeg har været inde over. Jeg har haft en konkurrenceklausul, og det har mest været et kontorfællesskab,” lød det fra Claus T. Hansen.

Ganske vist har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunnet meddele, at Claus T. Hansen har været direktør i Playgrround – i én dag – hvorefter han blev afløst af sin søster. Han står dog fortsat opført i bestyrelsen. Det er dog næppe nogen karriere-post, for i juni i år begærede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som nævnt Playgrround tvangsopløst.

Omtalen udløste en skarp reaktion fra Claus T. Hansen. Han fastslog, at det var en fejl fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og at OMI-ejerskabet af de 21,5 pct. i Playgrround bundede i et sammenfald mellem OMI-aktionærer og Playgrround-aktionærer, og et aktiebyt på et tidspunkt havde gjort OMI til ejer af aktierne.

Herudover tilføjede Claus T. Hansen nogle kradse beskyldninger. Han var ikke bekendt med at være indsat i hverken bestyrelse eller direktion i bureauet, og dette var sket på en ikke-lovligt indkaldt generalforsamling – samt at der i den forbindelse blev udarbejdet et falsk dokument af Playgrrounds tidligere direktør, Morten Hassing-Kjær, der havde foretaget registreringen af den nye ledelse i bureauet.

Nu er der sat en advokat på sagen, oplyser OMI-stifteren.

Forelagt denne udlægning konstaterer Morten Hassing-Kjær – der i dag er adm. direktør i det svenskejede DM-bureau One u-nou – at der må være tale om en misforståelse og skitserer herefter kronologien:

“Jeg solgte mine aktier til OMI midt i oktober 2009 og forlod Playgrround. Ifølge min fratrædelsesaftale skulle jeg overdrage alt til Claus T. Hansen, der så skulle meddele Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at jeg var fratrådt. Da jeg en måned senere opdagede, at det ikke var sket – og da jeg ikke ønsker at stå opført som bestyrelsesmedlem eller direktør for et selskab, hvor jeg ikke længere er tilknyttet – gik jeg efter dialog med OMIs Office Manager til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med min digitale signatur og registrerede ændringerne. I forbindelse med ændringen blev sendt en meddelelse herom til samtlige involverede, både de øvrige aktionærer og Claus T. Hansen. Herefter kunne de selv foretage de ændringer, de måtte finde nødvendige i bureauet,” siger Morten Hassing-Kjær, der tilføjer, at han finder sagen “trist. For jeg er videre og ville hellere bruge energi på at fortælle om vores fantastiske nye setup”.