Partnere sælger 51 pct. af fremstormende bureau

Finn Graversen,
journalist

Opdateret i forhold til hvordan købet er effektueret: Obsidian har haft fart på i sin 5-årige historie. Nu overtager en kapitalfond majoriteten af bureauet.

Da det digitale bureau, Obsidian Digital, startede for 5 år siden, lagde man ud med at præstere en bruttoavance på ca. 3,5 mio. kr., hvoraf ca. 1,4 mio. kr. landede på bundlinjen. Siden har partnerne bag bureauet – Emil Reinholdt, Sasa Kovacevic, Halfdan Timm, Jacob Eldon og Emil Børsting – ikke kigget sig tilbage.

Det seneste regnskab for 2020 viser en vækst på 44 pct., hvilket i kroner er lig med en vækst på ca. 13 mio. Ca. 3,6 mio. kr. af væksten endte på bundlinjen, som således voksede lidt mindre. Men stadig viser en imponerende overskudsgrad på 32,8.

Den udvikling har trukket opmærksomhed hos visse kredse, og resultatet er blevet, at partnerne nu har solgt 51 pct. af bureauet til kapitalfonden Capidea for et ikke oplyst beløb – som dog muligvis kan vise sig at løbe op i et trecifret millionbeløb.

Fokus på personerne
Obsidian beskriver sig selv som et data-drevet digitalt bureau, der udvikler digitale marketingstrategier for danske som udenlandske selskaber og hjælper med eksekveringen gennem kanaler som Google, Facebook, Linkedln og Amazon.

Det lyder ikke umiddelbart som noget, man ikke kan finde hos andre digitale bureauer, og hos Capidea fokuserer man da også mere på personerne, og deres evne til at eksekvere.

“Vi vurderer, at Obsidian har en rigtig stærk position i markedet baseret på et højt kvalitetsniveau, stærke medarbejdere og en god kultur. Dette har i vores optik gjort Obsidian til en af de førende aktører indenfor performance marketing, som efterhånden har opbygget et godt brand,” siger Capidea-partner Henrik Normann Karlsen.

Det understreges da også, at Capidea vil udvikle bureauet sammen med partnerne.

Obsidian-folkene beskriver selv deres tilgang således:

“Da vi startede tilbage i 2016 havde vi et ønske om at gå til marketing, som man gik til opgaven i management consulting. Vi forsøgte, og forsøger den dag i dag at uddanne konsulenter, der kan tænke problemløsende for kunden og kan håndtere en arbejdsuge, der ligger markant over normen, fordi vi kan se hvor dygtige de bliver på kort tid, hvis de lægger timerne i det. Begge koncepter er hentet fra management consulting, og vi har erfaret, at det bliver efterspurgt i markedet.”

Spørgsmålet er, hvad Capidea skal gøre for Obsidian. Her forlyder det, at man “ønsker at accelerere forretningen endnu mere, og har ud over væksten i det seneste års tid fokuseret på at skabe en platform, som kan inkludere nye partnerskaber.”

Stor egenkapital
Moderselskabet Obsidian Group har dog en egenkapital på ca. 40 mio. kr. og med et overskud sidste år på over 10 mio. kr., så er deres egne muskler dog betydelige.

Adm. dir. Emil Reinholdt er dog ikke vendt tilbage med et svar på spørgsmål om, hvad de egentlig skal bruge Capidea til.

Capidea er en dansk kapitalfond, der selv siger, at de fokuserer på langsigtede investeringer i mindre og mellemstore virksomheder. Obsidian er det første inden for den digitale bureauverden.

“Vi har ikke investeret i andre bureauer eller komplementære virksomheder. Vi har dog investeret i en bred række virksomheder over årene og har selvfølgelig herigennem observeret den stigende vigtighed af en stærk online tilstedeværelse for såvel B2B som B2C virksomheder,” siger Henrik Normann Karlsen.

Selve salget kommer til at foregå ved, at et nyt holdingselskab køber 100 pct. af aktierne i Obsidian Group – altså incl. egenkapitalen på ca. 40 mio. kr.

Dette selskab ejes så 51 pct. af Capidea og 49 pct. af partnerne. Om de hidtidige ejerandele blandt partnerne vil være i samme forhold, er uoplyst.

Når man regner egenkapitalen med, så kommer den samlede værdisætning nok over 100 mio. kr.

Men med det opgivne fokus på personerne bag Obsidian lægger det dog ikke op til at værdisætte bureauet til en højere faktor end 6-7, og det betyder, at der er et stykke op til en værdisætning på et trecifret millionbeløb, hvis man ser ud over egenkapitalen i Obsidian Group.

Nøgletal for Obisidian (incl. Obsidian Media)
Bruttoavance 42,948 mio. kr., +44,1 pct.
Bruttoavance pr. medarbejder 911.649 kr., -5,0 pct.
Lønandel 52,8 (48,5)
Resultat før skat +13,933 mio. kr., +34,7 pct.
Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz