Partnere skilt – men det ses ikke på regnskabet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Andersen & Blæsbjerg gik frem i 2007 trods turbulens i ejerkredsen.

Andersen & Blæsbjerg måtte gennem en skilsmisse i 2007, hvor de to partnere, Kurt Mousten og Steen Sirian, gik fra hinanden. Men det har ikke fået nogen konsekvenser for bureauet – i hvert fald ikke, hvis man skal dømme på regnskabet for 2007.

Godt nok faldt bundlinjen en anelse, men bruttoavancen steg og medarbejdertallet blev større.

Nu skete skilsmissen formelt set først sidst på året, og derfor har effekten af de folk og kunder, der forlod bureauet sammen med Steen Sirian ikke kunnet nå at få nævneværdig effekt. Men i de fleste skilsmisser ligger der længere tids uro forud, og Steen Sirian og Kurt Mousten må således siges at have evnet at holde diskussionerne for sig selv og undgået at sprede uro i organisationen.

Steen Sirian har nu sammen med bl.a. Bente Mortensen startet en filial af Brandhouse i Odense, mens Kurt Mousten kører Andersen & Blæsbjerg videre.

Da Bureaubiz fortalte om skilmissen, sagde Kurt Mousten, at der nu er både nye medarbejdere og nye kunder på plads. Hvilke nye kunder og sammensætningen af den nye ledelse ville han dog ikke fortælle om, og det er ikke lykkedes at få fat i Kurt Mousten i denne sammenhæng.

Nøgletal for Andersen & Blæsbjerg

  • Bruttoavance 30,754 mio. kr. (+9,6 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 732.238 kr. (-1 pct.)
  • Lønandel 64 (65)
  • Resultat af prim. Drift 2,552 mio. kr. (-26,4 pct.)