Partners er blevet mere digital

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det er til gengæld gået ud over NetPeople, der har fået flyttet en del af sin aktivitet over til Wibroe, Duckert & Partners – der til gengæld har flyttet noget over til DialoguePeople.

Moderselskabet i People Group, Wibroe, Duckert & Partners havde en faldende aktivitet i 2009 – men en større lønsomhed.

Det viser en gennemgang af regnskaberne for de enkelte selskaber i gruppen. Den viser endvidere, at specielt NetPeople er blevet påvirket af en ændret tilgang til organiseringen af arbejdet i gruppen, der grundlæggende handler om, at det digitale arbejde er mere integreret over alt.

D.v.s. at også Partners tænker mere digitalt nu.

NetPeople mistede ca. 10. mio. kr. i bruttoavance, og adm. dir., Jannik Liedner, fortæller, at groft sagt halvdelen er Dell-relateret arbejde, der er overført til Adpeople og den anden halvdel er overført til Partners.

“Vi har tidligere arbejdet med mange indgange til kunderne i gruppen, men det betød, at vi ind imellem sad mange mennesker med om bordet. Vi vil gerne være mere effektive i gruppen og samtidig, så er det digitale mere og mere integreret alle steder. Derfor er det en logisk udvikling, der samlet styrker gruppens konkurrenceevne,” siger Jannik Liedner og fortsætter:

“For os betyder det, at vi nu fungerer som dels produktions-bureau for andre i gruppen, når der kræves særlige tekniske kompetencer, og dels arbejder med egne direkte kunder både strategisk og kreativt. Men her er der typisk tale om mere komplekse web-løsninger.”

Jannik Liedner nævner bl.a. chokolademærket Summerbird, HTH-køkkener, Nordic Sugar og Lektier-online.dk og han anfører desuden, at NetPeople rent faktisk har opnået en bedre lønsomhed i 2009.

Det er dog ikke den eneste større bevægelse af bruttoavance, der er sket i 2009. For mens Partners har overtaget en del aktivitet fra NetPeople, så har man flyttet bruttoavance for godt 6 mio. kr. til DialoguePeople.

Samlet har det for Partners betydet en faldende bruttoavance – men en forbedret lønsomhed og stærkere nøgletal.

For People Group bureauerne gik det fornuftigt, selvom flere af dem måtte notere en faldende bruttoavance. Alle på nær de nystartede InsidePeople og Einstein Film kom ud med overskud.

Overordnet kom People Group ud med status quo i bruttoavance (ca. 141 mio. kr.) og en fremgang i primær drift (til ca. 16 mio. kr.). Dette dækker dog over et fald i bruttoavance i både Partners og datterselskabet People Group, der rummer de fleste af de andre aktiviteter.

Undtaget er det svenske selskab Aqvilo Nordic, som ejes 35 pct., samt Aqvilo Danmark, hvor ejerskabet til bureauets 20 pct. store ejerandel i Adpeople er placeret – i øvrigt i samejerskab med Markovska & Job Aps.

Lægger man bruttoavancen i People Group og Wibroe, Duckert & Partners samme, ser man et fald i bruttoavance fra 119,6 mio. kr. til 109 mio. kr.

D.v.s. at der på koncernniveau har været en vækst fra ca. 20 til 30 mio. kr. i bruttoavance, i andre aktiviteter end de direkte People Group selskaber.

Det er dog ikke umiddelbart til at se, hvor den bruttoavance kommer fra, idet den ikke fremgår af regnskaberne for Aqvilo eller People Group, men det mest sandsynlige er da også, at den skal finde hos de associerede selskaber, der ligger under People Group.

Det gælder f.eks. ArtPeople, TvPeople og Fridthjof Film.

Jan Duckert har ikke svaret på Bureaubiz’ spørgsmål til dette.

Nøgletal for Wibroe, Duckert & Partners

 • Bruttoavance 66,562 mio. kr. -7,6 pct.
 • Resultat af primær drift 12,786 mio. kr. +44,9 pct.
 • Antal ansatte 56 (64)

Nøgletal for NetPeople

 • Bruttoavance 16,741 mio. kr. -38 pct.
 • Resultat af primær drift +1,735 mio. kr. -15,1 pct.
 • Antal ansatte 20 (30)

Nøgletal for RelationsPeople

 • Bruttoavance 8,149 mio. kr. -34,3 pct.
 • Resultat af primær drift +0,059 mio. kr. -97 pct.
 • Antal ansatte 10 (13)

Nøgletal for IdentityPeople

 • Bruttoavance 4,874 mio. kr. -10,2 pct.
 • Resultat af primær drift +0,304 mio. kr. (-0,569 mio. kr. i 2008)
 • Antal ansatte 6 (7)

Nøgletal for JuniorPeople

 • Bruttoavance 2,696 mio. kr. +18,1 pct.
 • Resultat af primær drift +1,105 mio. kr. +78,5 pct.
 • Antal ansatte 3 (2)

Nøgletal for Artners

 • Bruttoavance 2,738 mio. kr. +83,9 pct.
 • Resultat af primær drift 0,242 mio. kr. (-0,059 mio. i 2008)
 • Antal ansatte 3 (2)

Nøgletal for DialoguePeople

 • Bruttoavance 6,396mio. kr.
 • Resultat af primær drift +2,019 mio. kr.
 • Antal ansatte 4

  Første regnskabsår

Nøgletal for InsidePeople

 • Bruttoavance 0,626 mio. kr.
 • Resultat af primær drift -2,362 mio. kr.
 • Antal ansatte 4

  Første regnskabsår

Nøgletal for Einstein Film

 • Bruttoavance 1,931 mio. kr.
 • Resultat af primær drift -1,0 mio. kr.
 • Antal ansatte 4

  Første regnskabsår