Partners har sagt nej til Danske Bank

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Banken er i gang med en sondering på bureaumarkedet. Vejen har været lagt forbi Wibroe, Duckert & Partners – som ellers har Nykredit på kundelisten.

Danske Bank overvejer, om man har det rigtige bureau set-up, og er derfor gået i gang med at sondere markedet.

Sonderingen har bragt banken forbi Wibroe, Duckert & Partners – som ellers har Nykredit på listen.

Camilla Dahl Hansen, der er chef for Corporate Branding, vil ikke kommentere, hvilke bureauer, man taler – eller har talt med. Men hos Nykredit kender man til dialogen.

“Wibroe, Duckert & Partners har orienteret os om, at de har fået en henvendelse fra Danske Bank – men at de har takket nej, fordi de arbejder for os,” siger kommunikationsdirektør Nels Petersen, Nykredit.

Det er ikke lykkedes at få kontakt med adm. dir. Bjarne Spellerberg, Wibroe, Duckert & Partners.

Ud over de tre eksisterende samarbejdspartnere i form af Mensch, Zupa Recommended og Kunde & Co, så bliver Brandhouse og We Love People nævnt i forbindelse med Danske Bank. Men det er, så vidt Bureaubiz erfarer, meget tidligt i processen, og om det bliver til en egentlig konkurrence, står uklart.

Camilla Dahl Hansen fortæller, at bureauovervejelserne er helt efter tidligere udmeldinger.

“Vi har hele tiden sagt, at når brandingen var gennemført, så ville vi kigge på vores bureau set-up, og det er det, vi gør nu,” siger Camilla Dahl Hansen.

Hun vil dog ikke gå i detaljer med, hvad sonderingen skal føre til.

“Vi sidder sammen i Corporate Branding samt marketing i Personal Banking og Business Banking kigger på det. Danske Bank skal fremtræde som et brand, og vi skal tilrettelægge vores bureau-relationer i forhold til at løse opgaven bedst muligt. Men når det er sagt, så er alle muligheder åbne – lige fra at finde et bureau til at dække alle vores behov til at sammensætte en gruppe, som vi har nu,” siger Camilla Dahl Hansen og udelukker heller ikke, at processen kan ende med genvalg.

Det er Mensch, der har stået for den store rebranding under New Standards paraplyen, mens både Zupa Recommended og Kunde & Co er involveret i andre projekter.

Oven på den stærkt kritiserede New Standards kampagne har Danske Bank givet udtryk for, at det nu er tid til at være meget konkret i markedsføringen frem for store image-kampagner.

Fokus i bureauovervejelserne er på den overordnede markedsføring og branding, og derfor er det opgaver, der ligger hos de tre bureauer, der er i fokus. Danske Bank arbejder med en række andre bureauer, og de er ikke umiddelbart en del af overvejelserne.

“Der er tale om specialister – men typisk også mere ad-hoc prægede opgaver – og sådan nogen vil vi blive ved med at samarbejde med alt afhængig af behovet,” siger Camilla Dahl Hansen.