Partners søger nye veje i rekruttering

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Problemer med at tiltrække folk fører til, at organisationen i People Group ændres, således, at der åbnes for flere partnere i selve Partners.

For to måneder siden erkendte Wibroe, Duckert & Partners’ adm. dir., Bjarne Spellerberg Orfelt, at bureauet har svært ved at tiltrække folk..

En udmelding der kom oven på et år, hvor Partners også måtte sige farvel til en række kreative.

Nu ændres organisationen i People Group således, at man åbner op for at optage flere partnere i Partners – et initiativ, der tager sigte på at styrke bureauet i kampen om de gode folk.

“Der er hård konkurrence om de gode folk i reklamebranchen, hvilket vi også har kunnet mærke, men mon ikke, at en titel som medejer af Partners kan tiltrække og fastholde nogle af dem,” siger Henrik Juul til Børsen.

Det understreges dog samtidig, at der ikke er udsigt til at komme ind på de ledende poster. Både Henrik Juul og Bjarne Spellerberg agter at fortsætte.

Bureauet har lige nu to kreative i tankerne. Der er tale om interne kandidater, og Børsen spekulerer i Thomas Torp, der vendte tilbage til Partners sidste år.

Partnerskaberne bliver muliggjort af en organisatorisk omlægning i People Group. Wibroe, Duckert & Partners har hidtil reelt optrådt som moderselskab, men bliver nu gjort til et datterselskab på lige fod med andre bureauer i gruppen.

Derved bliver det muligt at tage partnere ind efter samme model som i de øvrige bureauer – d.v.s. typisk op til 49 pct. idet modellen i People Group er, at moderselskabet skal eje 51 pct.

Bureauet har valgt at offentliggøre regnskab lidt efter lidt. Regnskabet er åbenbart klart, men bliver endnu ikke offentliggjort. Dog har man fortalt om nogle få tal – bl.a. at man i 2010 oplevede en tilbagegang i bruttoavance fra 141 mio. kr. til 126 mio. Samt at overskuddet er øget fra 16 til 20 mio. kr.