Pentia jubler over godt resultat

Finn Graversen,
journalist

Også datterbureauet, Klausen & Partners, kom ud af det seneste regnskabsår med et godt resultat. Faktisk en endnu mere markant vækst.

Folkene bag det digitale bureau, Pentia, har netop afleveret et regnskab for regnskabsåret frem til 30. juni, som de er rigtig glade for. Så meget at de taler om et historisk godt resultat.

De forklarer selv resultatet med, at det er lykkedes at etablere bureauet i markedet som en digital partner “der ikke kun bygger gode løsninger men også strategisk udfordrer virksomhedernes digitale kerneproblemer”.

”Virksomheder i dag har ikke længere kun brug for udviklingshuse. De har brug for digitale samarbejdspartnere, der også kan udfordre strategiske tilgange og forankring i organisationen og som forstår koblingen mellem udvikling og forretning. Vi har rykket på flere ting i Pentia de senere år for at stå stærkt som netop den samarbejdspartner, og årets resultat understreger, at vi er lykkedes med det,” siger Christian Ruud, der er CCO og partner.

Der skal dog lidt en læsevejledning til for at finde årsagen til glæden i regnskabet. Det gælder både toplinjen og bundlinjen.

Fakta er nemlig, at bruttoavancen, som er det normale nøgletal at bedømme bureauers aktivitet på, kun vokser marginalt.

“Forklaringen på dette er, at vi lige som mange andre har haft rekrutteringsproblemer, og derfor har vi ikke kunnet skaffe de folk, vi rent faktisk gerne ville have haft. I stedet har vi måttet bruge mange flere freelancere, og de står opført i regnskabet under Vareforbrug. Det betyder, at omsætningen er det reelle udtryk for vores aktivitet og den er steget med 6,3 pct,” siger Christian Ruud.

På bundlinjen var resultatet rent faktisk højere i forrige regnskabsår, men det skyldes et salg af værdipapirer for omkring 6 mio. kr. Piller man dem ud, så er der tale om en fremgang i Resultat før skat på 16,3 pct. til ca. 9,5 mio. kr., hvilket er det bedste nogensinde.

Pentia købte for godt to år siden direct marketingbureauet Klausen & Partners, som er flyttet ind sammen med Pentia, så man har det bedste grundlag for at etablere synergier. Det er dog fortsat et selvstændigt bureau, som ikke indregnes i Pentias regnskab.

Til gengæld har Klausen & Partners også netop afleveret et rigtig godt regnskab, hvor man overgår Pentia klart med markant vækst på både top og bund.

Ud over Klausen & Partners inkluderer den samlede Pentia-gruppe også Pentia Mobile og Pentia Malmö og rummer i alt ca. 150 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og underkontorer i hhv. Odense, Århus og Malmö. Den udfærdiges ikke koncernregnskab, men den fælles omsætning opgives til ca. 121 mio. kr.

Når Christian Ruud bliver spurgt til fremtiden i de usikre tider, vi er i, så er han forsigtigt fortrøstningsfuld.

“Rekrutteringsproblemerne er klart aftagende, og det er godt. Vi har også netop haft det bedste kvartal i bureauets historie, og foreløbig kan vi ikke se nogen effekt af de usikre tider. Men vi holder meget øje med udviklingen og er klar til at reagere for selvom vi måske godt kan håbe på, at de digitale investeringer ikke er de mest konjunkturfølsomme, så kan man ikke vide sig sikker,” siger Christian Ruud.

Nøgletal for Pentia

  • Omsætning 78,302 mio. kr. +6,3 pct.
  • Bruttoavance 68,853 mio. kr. +1,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 943.192 kr. +9,6 pct.
  • Lønandel 71,3 (75,2)
  • Resultat før skat +9,463 mio. kr. +16,3 pct.

Nøgletal for Klausen & Partners

  • Bruttoavance 20,727 mio. kr. +25,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,036 mio. kr. +13,3 pct.
  • Lønandel 66 (75,8)
  • Resultat før skat +3,013 mio. kr. +281,1 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz