People Group drama: Hvem har mest travlt?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det er praktisk umuligt at sidde uden for og værdisætte Bjarne Spellerbergs 22 pct. af People Group, der rummer meget andet end Partners. Centralt bliver det taktiske spil om forhandlingspositionen.

Det er usædvanlig sag, der har udspillet sig i denne uge. Ikke usædvanlig i den forstand, at Jan Duckert og Bjarne Spellerberg skal diskutere værdien af hans aktiepost i People Group på 22 pct. – det usædvanlige ligger i, at den indledende diskussion foregår i fuld offentlighed.

Den slags sker kun, når en af partnerne mener at kunne opnå en gevinst ved det. Det har været nævnt at der her tre måneder efter bruddet ingen kontakt har været mellem parterne, og det kan tyde på, at udstillingen af striden handler om at presse den ene eller andet ud af busken. Men hvem er det så, der har mest travlt? Duckert eller Spellerberg?

Det bliver et spørgsmål om gætterier – der er forhold der taler både for den ene og den anden.

Helt banalt handler striden selvfølgelig om penge, og her forekommer det ikke at være et godt udgangspunkt at have travlt.

Mange associerede selskaber

Bjarne Spellerberg kan vælge at have is i maven og bare beholde sine aktier, hvis ikke han får en god pris. People Group ejer ikke bare majoriteten af Wibroe, Duckert & Partners – man ejer bl.a. 20 pct. af AdPeople, 20 pct. af We Love People, 30 pct. af Very og 33,5 pct. af ArtPeople. Hertil kommer 30 pct. af Berlingske People (Radio 24/7).

WDP ser lige nu mere udfordret ud end nogensinde med en indtjening i bund oven på tre år med faldende bruttoavance og overskud. Det løfter ikke ligefrem værdien.

Til gengæld er bureauer som Very og We Love People på vej frem. AdPeople har også vist tilbagegang i de senere år – men repræsenterer fortsat et af branchens største overskud.

Gruppen af associerede selskaber genererede i 2012 et overskud efter skat på over 30 mio. kr. I regnskabet for 2012 har People Group tilgodehavende udbytte på lidt over 5 mio. kr.

Man må også antage, at Jan Duckert har en stærk interesse i at få genskabt indtjeningen i Partners. Det burde lægge op til, at det er Jan Duckert, der har mest travlt med at få Bjarne Spellerberg købt ud, mens han modsat kan se en interesse i at læne sig tilbage og hæve udbytte i de kommende mange år.

Spellerbergs risici

Problemet kan være, at Bjarne Spellerberg frygter, at Jan Duckert kan holde indtjeningen væk fra ham. Det kan han måske i et stykke tid, men der er givetvis grænser for hvor længe, og hvad han kan tillade sig over for en mindretalsaktionær. Der vil dog altid være den usikkerhed, at han ikke ved hvad driftige advokater kan finde på af juridiske manøvrer, som måske kan holde i en efterfølgende retssag – og så er det måske bedre at få nogle penge i hånden her og nu.

Desuden kan der være spørgsmålet om diverse klausuler, som kan forhindre Spellerberg i at komme videre. Her valgte Morten Hershøj, der røg samtidig med Bjarne Spellerberg, at lave en hurtig aftale, hvor han slap fri af klausuler og kunne starte et nyt bureau inden for en måned efter sin afgang.

Værdisætning starter med bruttoavancen

Aktierne skal værdisættes til markedspris. Et normalt udgangspunkt for værdisættelsen af et bureau vil være et års bruttoavance (100 mio. kr. hos People Group – 140 mio. incl. ejerandel i associerede selskaber), hvorefter man begynder at trække fra eller lægge til afhængigt af en række forskellige forhold som f.eks. historik,  fremtidsudsigter eller specifikke produkter/værktøjer,/kundeforhold, der kan tillægges en værdi.

Den primære aktivitet ligger i Partners, som People Group ejer 75 pct. af. Hertil kommer bl.a. RetailPeople (80 pct.) og RelationsPeople (51 pct.), som også er en del af driften.

Men oven i det skal man så have værdisat ejerandelene i de associere selskaber.

Der er således mange elementer, der skal tages stilling til. Der er ikke nogen facitliste – alle kan gætte og det ene kan være lige så godt som det andet – og så kommer spørgsmålet om forhandlingspositionen: Hvem har travlt og hvem kan bedst læne sig tilbage og sige: jeg sælger/køber kun til den pris, jeg synes er rigtig.

Jan Duckert har ry for at være en hård hund i den slags forhandlinger. Men noget tyder på, at Bjarne Spellerberg har valgt at tage infighten.