People Group sagde farvel til hver femte medarbejder

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bruttoavancen faldt med over 10 pct. – men medarbejdertallet faldt endnu mere, og slutfacit blev bedre nøgletal.

PeopleGroup har i den seneste uge lukket op for nogle enkelte regnskabstal for 2010, men nu er regnskabet indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det viser ganske som ventet et fald i bruttoavance på næsten 16 mio. kr. samt en primær drift, der blev 3,2 mio. kr. højere.

Det viser dog også, at en god del af forklaringen skal findes i en væsentlig reduktion af medarbejdertallet. Der er i snit blevet 29 færre fuldtidsansatte, således at koncernen beskæftigede 118 medarbejdere.

Den reduktion har givet en besparelse på 13,5 mio. kr. på personaleomkostningerne, og slutfacit blev forbedrede nøgletal på stort set alle parametre.

Ud over de tilknyttede selskaber ejer People Group andele af en række andre selskaber med AdPeople i spidsen. Flere af de selskaber går særdeles godt, og regner man PeopleGroups andel af overskuddene med, opnår koncernen et overskud før skat på hele 27,8 mio. kr., så Jan Duckerts evne til at tjene penge fornægtede sig på ingen måde i 2010.

En af forklaringerne på den faldende bruttoavance og reduktionen i antallet af medarbejdere skal findes i frasalget af dele af NetPeople, som nu er blevet til Lifted under ledelse af Jannik Liedner.

Han har taget en række aktiviteter med sig, mens andre blev lagt sammen med DialoguePeople, som således kan fremvise en betydelig fremgang.

Sammenholder man regnskaberne for DialoguePeople og Lifted, ser det ud til, at man har oplevet en faldende bruttoavance og sådan cirka delt resten.

Det har dog umiddelbart været en klart bedre forretning for DialoguePeople, der “blot” skulle overtage en række engagementer, mens Lifted skulle igennem en udskillelse og omstruktureringsomkostninger. DialoguePeople præsterede således et solidt overskud, mens Lifted kom ud med et underskud.

Regnskabet fortæller som ventet også historien om en ændret organisation, hvor Wibroe, Duckert & Partners har ændret status fra moderselskab til datterselskab, mens PeopleGroup nu er moderselskab.

I beretningen for WDP understreges det dog, at da en række af WDPs kunder betjenes af andre selskaber i gruppen, skal resultaterne ses i sammenhæng med de øvrige selskaber.

Nøgletal for PeopleGroup

  • Bruttoavance 125,647 mio. kr. -11,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,065 mio. kr. +10,6 pct.
  • Lønandel 56,2 (59,5)
  • Resultat af primær drift +19,286 mio. kr. +20,5 pct.

Nøgletal for WDP

  • Bruttoavance 67,678 mio. kr. +1,7 pct.
  • Resultat af primær drift +14,774 mio. kr. +15,5 pct.

Nøgletal for DialoguePeople

  • Bruttoavance 13,037 mio. kr. +103,8 pct.
  • Resultat af primær drift +4,502 mio. kr. +123 pct.

Nøgletal for RelationsPeople

  • Bruttoavance 8,779 mio. kr. +7,7 pct.
  • Resultat af primær drift +1,364 mio. kr. +2211,9 pct.