People Group uden modkandidat til FM4

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Hvis Berlingske og People Group har skrevet en ansøgning, der lever op til kravene, så er den fjerde FM-kanal – med navnet Radio 24syv – deres pr. 1. november.

Det skal være juristeri og egne fodfejl, der om nogen kan forhindre People Group og Berlingske i at drive landsdækkende radio om otte måneder.

Parterne, der har fundet sammen i selskabet Berlingske People, er nemlig uden modkandidater i udbudet om den fjerde jordbaserede FM-kanal. Der var således ved ansøgningsfristens udløb indkommet én ansøgning – på 280 sider – til Radio- og tv-nævnets sekretariat i Styrelsen for Bibliotek og Medier.

“Antallet af ansøgere har været imødeset med en vis spænding som følge af, at flere mediehuse har meddelt, at de ikke ville søge. Nævnet har noteret sig, at der er kommet en ansøgning, og går nu i gang med at vurdere, om ansøgningen lever op til de krav, der skal til for, at tilladelsen kan udstedes. Nævnets vurdering forventes at foreligge inden for 14 dage,” siger Christian Scherfig, der er Radio og tv-nævnets formand.

Kanalen har Berlingske People døbt Radio 24syv og skal hverken være et nyt P1 eller P4, men noget helt nyt.

“Vores plan lægger på den ene side op til en kanal, man aldrig har hørt før, og på den anden side en kanal, som mange danskere – når først den er der – vil betragte som en uundværlig del af deres daglige medieforbrug,” siger Lisbeth Knudsen, best.fmd. i Berlingske People, i en pressemeddelelse.

FM4 kan ifølge udbudsmateriale søge om op mod 100 mio. kr. i årlig støtte i op til otte år.