PeopleGroup sælger AdPeople til WPP – men bevarer en minoritetspost

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Spillet om den danske del af det globale Dell-budget er slut. AdPeople bliver en central del af det nye globale bureau, Enfatico, og samtidig har PeopleGroup sikret sig en rolle på sidelinjen, som betyder, at samarbejdet på tværs af bureauerne i gruppen kan fortsætte.

Danmarks klart største bureau (People Group) og verdens næststørste bureaugruppe (WPP Group) har netop underskrevet en aftale, der indebærer, at WPP køber en majoritetspost i AdPeople, SoftwarePeople og GraphicPeople i Bangla Desh. Både prisen og aktiepostens størrelse er uoplyst.

Samtidig ligger det fast, at People Group forbliver som aktionær og at AdPeople – i hvert fald indtil videre – bliver boende sammen med resten af gruppen. Dermed har PeopleGroup og AdPeople sikret sig en langt mere offensiv position, end de fleste i markedet havde ventet ville blive udfaldet af spillet om Dell-budgettet.

Baggrunden for handlen er, at WPP, der er verdens næststørste bureaugruppe, omkring årsskiftet vandt Dell’s globale budget til en værdi på 20-25 mia. kr. over tre år på en ide om at skabe et nyt bureau til serviceringen af computer-firmaet. AdPeople har hidtil håndteret Dell i EMEA.

Det nye bureau har fået navnet Enfatico, men er på nuværende tidspunkt noget efter tidsplanen. Handlen med PeopleGroup bringer dog bureauet et pænt skridt videre mod endelig realisering, idet AdPeople bringer erfaring og en række væsentlige kompetencer i forhold til Dell ind i Enfatico.

Bureauets europæiske hovedkontor bliver delt mellem London og København. Det er gået så stærkt, at AdPeoples stifter, Ronnie Job, endnu ikke har fået fastlagt sin rolle, men han forventes dog at komme til at spille en meget central rolle i Enfaticos ledelse.

Emre Jørgensen fortsætter som direktør for AdPeople i København, som ikke skifter navn, men får hæftet Enfatico på.

“Udover Dell har vi en række andre store danske virksomheder som kunder, og dem vil vi gerne værne om”, siger Ronnie Job.

People Groups formand, Jan Duckert, understreger, at salget er sket med henblik på fremtidig udvikling, og at PeopleGroup har ambition om fortsat at spille en rolle i AdPeoples fremtid.

PeopleGroup har med en samlet bruttoavance på 275 mio. kr. indtil nu været Danmarks ubestridt største bureau, men med handlen vil der ske et kraftigt fald i bruttoavance, og gruppen vil komme til at ligne et mere almindeligt stort dansk bureau. Til gengæld vil der for 2008 komme en stor ekstraordinær indtægt fra salget.

Ejerkredsen i PeopleGroup er Jan Duckert, Ronnie Job, Henrik Juul og Bjarne Spellerberg samt en enkelt medarbejder med en lille post. Ronnie Job forlader dog ejerkredsen i forbindelse med handlen, men han vil have en ejerandel i AdPeople/Enfatico.