PFA på udkig efter mediabureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Formelt havde Kunde & Co også kontrakten på medieplanlægningen, og med ophøret af dette samarbejde er der behov for et nyt samarbejde med et mediabureau.

IUM var med som tæt samarbejdspartner på PFA budgettet. Men formelt gjaldt aftalen med Kunde & Co både kreativ udvikling og mediehåndtering.

Derfor er PFA nu på jagt efter et nyt mediebureau, da man for små to måneder siden valgte, at erstatte Kunde & Co med Umwelt.

Der bliver dog ikke tale om en konkurrence. PFA er på såkaldt sonderingstur til et antal bureauer. Hvem og hvor mange vil underdirektør Søren P. Espersen ikke fortælle – således heller ikke om IUM er blandt.

“Praksis var, at vi kørte medieplanlægningen via Kunde & Co, som så havde IUM tæt inde over. Derfor har vi et behov for at etablere en ny aftale. Samtidig har vi et ønske om at flytte kontakten til mediebureauet over til os selv. Vi vil gerne involvere os mere i arbejdet bl.a. for at samarbejde mere om analyser og vidensopbygning samt for at bygge flere kompetencer op hos os selv”, siger Søren P. Espersen.

Om hvornår afgørelsen bliver truffet, vil han ikke sige andet end, at “det nærmer sig”.