Politik har fået større rolle i BtB markedsføring

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Danske virksomheder har større lyst til at involvere sig i projekter, hvor man søger at påvirke politiske systemer ude i verden, fordi vi på en række områder er længere fremme i Danmark.

På overfladen er BtB-bureauet Cross Border Communications kommet ud med et stabilt regnskab. Et lille fald i bruttoavance og bundlinje – men meget solide nøgletal.

Men under overfladen melder adm. dir. Ali Shah om et stigende antal opgaver af en anderledes karakter end tidligere.

Det handler grundlæggende om politik.

“Vi har i årets løb været involveret i adskillige projekter af en slags, hvor det ikke så meget handler om at kommunikere til kunder men i langt højere grad at påvirke politikere. Det kan handle om f.eks. at påvirke reguleringer, standarder for teknologier eller effektivitet i produktionen,” siger Ali Shah og fortsætter:

“Vi lever i en del af verden, hvor der er meget regulering og hvor man er langt inden for f.eks. bæredygtighed. Så man har virkelig noget at byde på i forhold til andre markeder, og der er en større villighed til at involvere sig i den slags projekter. Målet er at positionere virksomhederne som visionære og præsentere problemstillinger i forhold til deres impact på nationale interesser og potentielt udbytte for samfundet.”

CSR har altid haft en rolle for store virksomheder, men det nye er, at det ikke mere handler om at donere noget – nu bliver det meget mere integreret i virksomhedernes produkter og adfærd.

“Der skal være et winwin, så selvfølgelig handler det om at styrke sin forretning. Og kan man påvirke rammevilkårene, kan man også opnå en konkurrencefordel på områder, hvor vi er meget længere,” siger Ali Shah og fortsætter:

“Men holdningerne stikker dybere. Verden er blevet mere gennemsigtig, og der er en klar opfattelse af, at etisk forretning er bedre forretning. Ønsket om at bidrage til løsning af problemer er ægte, og det skal det selvfølgelig også være for at kunne fungere.”

Omkring bureauets regnskab noterer han, at bureauet så en vækst i den sidste del af 2012 og at man håber på at kunne fortsætte ad det spor i 2013 i takt med at den danske eksport udvikler sig positivt.

Nøgletal for Cross Border Communications

  • Bruttoavance 13,406 mio. kr. -2,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,117 mio. kr. +5,2 pct.
  • Lønandel 53,3 (52,3)
  • Resultat af primær drift +2,896 mio. kr. -11,1 pct.